Forum ALL Devices

Stock ROM for all models

FORUM SKY (VEGA - PANTECH)

CÁC BẠN FAN PANTECH SKY VEGA NẾU CÁC BẠN CÓ VÀ ĐANG GIỮ NHỮNG BẢN ROM MOD CỦA CÁC DÒNG SKY CÁC BẠN CÓ THỂ CHIA SẼ TẠI ĐÂY CHO CỘNG ĐỒNG SKY VGA CÙNG TRẢI NGHIỆM NHÉ,
Threads
17
Messages
389

FORUM GOOGLE PIXEL

Tập hợp tất cả các rom dành cho SmartPhone Google Pixel
Threads
8
Messages
8
Threads
8
Messages
8

FORUM SHARP

Tập hợp tất cả các rom dành cho Sharp
Threads
4
Messages
68
Threads
4
Messages
68

FORUM VSMART

Tập hớp tất cả các rom dành cho VSMART
Threads
8
Messages
133

ITEL FIRMWARE

Rom iTel tiếng Việt, flashtool unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác…
Threads
8
Messages
8
Threads
8
Messages
8

ROM STOCK ONEPLUS

OnePlus official stock rom is here.
Threads
1
Messages
2
Threads
1
Messages
2

FORUM NOKIA (HMD Global)

Tất cả rom gốc của nokia điều tập hợp tại đây.
Threads
1
Messages
1
Threads
1
Messages
1

FORUM HTC

Tập hợp tất cả các rom dành cho HTC
Threads
1
Messages
1
Threads
1
Messages
1

FORUM LENOVO

Rom warehouse for Lenovo brand models
Threads
3
Messages
4
Threads
3
Messages
4

FORUM XIAOMI

Tập hợp tất cả các rom dành cho Xiaomi
Threads
2
Messages
8
Threads
2
Messages
8

FORUM HUAWEI

Where to store all roms for Huawei models
Threads
3
Messages
7
Threads
3
Messages
7

FORUM VIVO

Tổng hợp các bản rom dành cho Vivo
Threads
1
Messages
14
Threads
1
Messages
14
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock