FORUM SAMSUNG

Tập hợp tất cả các rom dành cho Samsung Galaxy

Samsung Stock Firmware Mới

Đây là kho rom Stock (Rom gốc) Anh em nào cần về rom gốc của SamSung thì có thể tim tại đây.
22
160
Chủ đề
22
Bài viết
160
Không có chủ đề trong chuyên mục này