Galaxy Note Series

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy Note

Galaxy Note 4 Mới

Chia sẽ các rom cook cho Galaxy Note 4
4
370
Chủ đề
4
Bài viết
370

Galaxy Note 5

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy Note 5
4
169
Chủ đề
4
Bài viết
169

Galaxy Note 7 & Note FE Mới

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy Note 7 & Note FE
5
576
Chủ đề
5
Bài viết
576

Galaxy Note 8 Mới

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy Note 8
7
428
Chủ đề
7
Bài viết
428

Galaxy Note 9 Mới

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy Note 9
5
1.3K
Chủ đề
5
Bài viết
1.3K

Galaxy Note 10 Series

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy Note 10 lite, Note 10, Note 10 Plus
5
17
Chủ đề
5
Bài viết
17

Galaxy Note 20 Series

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy Note 20,Note 20 Plus.
0
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có