ROM COOK

Đây là diễn đàn rom tùy chỉnh! Làm cho Samsung Galaxy của bạn thực sự độc đáo bằng cách tận dụng khả năng được tinh chỉnh của Android theo ý thích của bạn.

Galaxy A Series Mới

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy A Series
9
18
Chủ đề
9
Bài viết
18

Galaxy J Series Mới

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy J Series
4
13
Chủ đề
4
Bài viết
13

Galaxy M Series Mới

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy M Series
1
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Galaxy Active Series

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy Active
0
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

All Galaxy Tab Mới

Tập hợp tất cả các rom dành cho tất cả Galaxy Tab
5
153
Chủ đề
5
Bài viết
153

Các dòng Galaxy khác

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy khác
1
7
Chủ đề
1
Bài viết
7
Không có chủ đề trong chuyên mục này