Samsung Stock Firmware

Đây là kho rom Stock (Rom gốc) Anh em nào cần về rom gốc của SamSung thì có thể tim tại đây.