Trophies

About us

 • Our community has existed for many years and prides itself on providing mobile solutions, sharing technology, discussing and sharing rom mods of Technicians / Programmers. We are working every day to make sure our communities are one of the best.

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
 1. 1

  Thành viên mới

  Cần đăng tin ở đâu đó trên trang web để nhận được danh hiệu này.
 2. 10

  Ai đó yêu thích bạn

  Ai đó ngoài kia đã phản ứng tích cực với một trong những bài viết của bạn. Hãy tiếp tục đăng như thế nhé để có thêm nhiều lượt yêu thích nhé!
 3. 20

  Thành viên chính thức

  Bạn cần đăng 20 bài viết để được làm thành viên chính thức tại forum.
 4. 50

  Có nhiều người yêu thích

  Tin nhắn của bạn đã được thích 25 lần.
 5. 90

  Không thể dừng lại!

  Bạn đã đăng 90 bài viết và bình luận. Tôi hy vọng điều này đã khiến bạn mất hơn một ngày!
 6. 135

  Nghiện

  1.000 tin nhắn? Ấn tượng!
 7. 240

  Nghiêm túc thích!

  Nội dung bạn đã đăng đã thu hút được 240 điểm phản ứng tích cực.
 8. 350

  Bạn có quá nhiều nội dung thú vị

  Nội dung của bạn đã được thích 350 lần.
 9. 500

  Bạn là người nổi tiếng (Nội dung của bạn thật tuyệt)

  Nội dung bạn đã đăng đã thu hút 500 lượt thích.
Top Bottom