huynhhuu9x
Reaction score
605

Profile posts Latest activity Postings Attachments Images Resources About

 • Chúng tối đang cập nhật lại link tải mới nên sẽ có một số link tải tạm thời chưa hoạt động mọi người thông cảm nhé. (Link không quảng cáo tít là tải)
  Anh em nào cần Google Drive Unlimited thì inbox mình nhe , chỉ cần mua một lần được những lợi ích như sau: ==================================
  - Dung lượng lưu trữ , upload không giới hạn lên Google Drive.
  - Bảo mật - Thời hạn sử dụng 5 Năm.
  - Bảo hành 5 năm
  - Tạo mới tài khoản chính chủ của bạn, tự bạn đặt tên.
  - Không dùng chung với ai.
  - Sau 5 năm sẽ hổ trợ bạn gia hạn lại.
  - Dụng mọi dịch vụ của google Unlimited.
  * Hoàn tiền 100% nếu như ko đúng các điều trên
  PS: Anh em nào có nhu cầu IB mình . Giá gói này 499.000 VNĐ/5 Năm.
  ===================================
  Phốt luôn với mọi người là, SHOP DÙNG TÀI KHOẢN ĐUÔI @TKDRIVE.NET hoặc @TKDRIVE.COM đây chỉ là đuôi đại lý nên mọi người cứ yên tâm về chất lượng nhé.
  120478957_191586592584674_6663838963623315243_n.jpg
  Tài khoản Google Drive bạn là Chính chủ Không giớ hạn lưu trữ.
  Tài khoản Baidu China Chính chủ.
  Nâng cấp vip tải nhanh cho Baidu
  GIÁ BÁN :👇
  ===========================================
  = Google Drive ==> 499.000 VNĐ (Price $22) =
  ===========================================
  = Baidu Account ==> 150.000 VNĐ (Price $0.7) =
  ===========================================
  Lưu Ý : Chính chủ tức là bạn có thể tự đặt tên tài khoản của bạn sau khi nhận tk bạn đặt lại mật khẩu và bật xác thực 2 bước để bảo mật tài khoản.
  119219969_186854903057843_2341769421594398468_o.jpg
  [𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓] 𝐔𝐍𝐋𝐎𝐂𝐊 𝐒𝐔𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒𝐅𝐔𝐋 SCG03 - Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 Unlock SIM Done !
  SIM UNLOCK SAMSUNG G975U / G970U / N970U / N975U .. BIT 4 GOOD PRICE SENT ODER NOW ATT SPRINT BULK CHEAP PRICE SENT ODER +84399992162
  SAMSUNG UNLOCK FRP CPID REPAIR INSTANT MODE 24/7 A10 TO A90 S10/S10+ ALL S20/S20+/S20ULTRA ALL NOTE 20/N20+/N20ULTRA
  Kèo sáng samsung unlock thôi * SCV46 Unlock Sim Done * SC - 02M Unlock Sim Done instant * SC - 01M Unlock Sim Done * SCV41 Unlock Sim Done * SCV42 Unlock sim done * G973U TMB Unlock Sim Done * G988U VWZ Unlock Sim done 😂 Nhận Unlock SIM all samsung / Unlock Sim Samsung Bulk good price tell me +84399992162
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…

window.paypal .Buttons({ style: { shape: "pill", layout: "vertical", }, async createOrder() { try { const response = await fetch("/api/orders", { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json", }, // use the "body" param to optionally pass additional order information // like product ids and quantities body: JSON.stringify({ cart: [ { id: "YOUR_PRODUCT_ID", quantity: "YOUR_PRODUCT_QUANTITY", }, ], }), }); const orderData = await response.json(); if (orderData.id) { return orderData.id; } else { const errorDetail = orderData?.details?.[0]; const errorMessage = errorDetail ? `${errorDetail.issue} ${errorDetail.description} (${orderData.debug_id})` : JSON.stringify(orderData); throw new Error(errorMessage); } } catch (error) { console.error(error); resultMessage(`Could not initiate PayPal Checkout...

${error}`); } }, async onApprove(data, actions) { try { const response = await fetch(`/api/orders/${data.orderID}/capture`, { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json", }, }); const orderData = await response.json(); // Three cases to handle: // (1) Recoverable INSTRUMENT_DECLINED -> call actions.restart() // (2) Other non-recoverable errors -> Show a failure message // (3) Successful transaction -> Show confirmation or thank you message const errorDetail = orderData?.details?.[0]; if (errorDetail?.issue === "INSTRUMENT_DECLINED") { // (1) Recoverable INSTRUMENT_DECLINED -> call actions.restart() // recoverable state, per https://developer.paypal.com/docs/checkout/standard/customize/handle-funding-failures/ return actions.restart(); } else if (errorDetail) { // (2) Other non-recoverable errors -> Show a failure message throw new Error(`${errorDetail.description} (${orderData.debug_id})`); } else if (!orderData.purchase_units) { throw new Error(JSON.stringify(orderData)); } else { // (3) Successful transaction -> Show confirmation or thank you message // Or go to another URL: actions.redirect('thank_you.html'); const transaction = orderData?.purchase_units?.[0]?.payments?.captures?.[0] || orderData?.purchase_units?.[0]?.payments?.authorizations?.[0]; resultMessage( `Transaction ${transaction.status}: ${transaction.id}

See console for all available details`, ); console.log( "Capture result", orderData, JSON.stringify(orderData, null, 2), ); } } catch (error) { console.error(error); resultMessage( `Sorry, your transaction could not be processed...

${error}`, ); } }, }) .render("#paypal-button-container"); // Example function to show a result to the user. Your site's UI library can be used instead. function resultMessage(message) { const container = document.querySelector("#result-message"); container.innerHTML = message; }
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock