APK Editor Pro

APK Editor Pro v3.10

Đã cập nhật cơ sở cho phiên bản Tilks và tất cả các tính năng cũng như sửa lỗi của nó

Các tính năng mới

- Bộ chọn phiên bản chữ ký
- Cài đặt màu cú pháp (cảm ơn Zeratul)
- Xác minh chữ ký
- APK chữ ký
- Trình chỉnh sửa cơ sở dữ liệu
- Trình chỉnh sửa mã bên ngoài

Và nhiều bản sửa lỗi và cải tiến
Cập nhật tính năng mới
Top Bottom