Chơi Douyin - Phiên bản Trung Quốc TikTok trên Android
TikTok-China-Android.jpg
Douyin là phiên bản tiếng Trung của TikTok. Tại Douyin, bạn có thể chia sẻ cuộc sống của mình, gặp gỡ bạn bè mới và tìm hiểu tất cả các loại câu chuyện thú vị trên khắp thế giới.

Các tính năng của Douyin :

- Nội dung cá nhân hóa cho bạn

Douyin hiển thị cho bạn nội dung video được cá nhân hóa theo sở thích của bạn để bạn có thể tiếp tục thưởng thức những thứ bạn quan tâm. Bạn cũng có thể khám phá những thứ mới trong tất cả các thể loại bao gồm làm đẹp, thể thao, khoa học và nhiều hơn nữa.

Chia sẻ cuộc sống với thế giới
Bạn có thể ghi lại và tải lên cuộc sống của bạn và chia sẻ nó với thế giới. Và bạn cũng có thể biết về cuộc sống của người khác ở mọi góc của thế giới.

- Học kỹ năng mới
Bạn có thể học nấu ăn, khiêu vũ, ngoại ngữ, vẽ tranh và bất kỳ kỹ năng nào khác từ các chuyên gia trong Duoyin.

- Chỉnh sửa video với các hiệu ứng thú vị
Bạn có thể thêm bộ lọc, nhãn dán và nhiều công cụ chỉnh sửa khác để làm cho video gốc của bạn nổi bật.
Author
Store App
Downloads
182
Views
182
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

Latest updates

  1. New Update v27.8.0

    Tính năng mới Sửa lỗi để cải thiện trải nghiệm.
  2. New Update v27.7.0

    Tính năng mới Sử dụng các chức năng mới giúp sử dụng an toàn và thuận tiện hơn
  3. New Update v27.6.0

    Tính năng mới Sử dụng các chức năng mới giúp sử dụng an toàn và thuận tiện hơn
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock