screenshot_1619371143.png
Sao lưu và đồng bộ hóa danh bạ trên tất cả thiết bị của bạn
• Sao lưu an toàn danh bạ trong Tài khoản Google của bạn sang đám mây
• Truy cập vào danh bạ trong Tài khoản Google của bạn từ mọi thiết bị

Giữ cho danh bạ của bạn luôn được sắp xếp hợp lý và cập nhật
• Xem danh bạ của bạn theo tài khoản (ví dụ: công việc và cá nhân)
• Dễ dàng thêm người liên hệ và chỉnh sửa thông tin như số điện thoại, email và ảnh
• Nhận đề xuất để thêm người liên hệ mới, hợp nhất những người liên hệ trùng lặp, và nhiều chức năng khác

Hiện tại, chỉ các thiết bị chạy Android Marshmallow trở lên mới hỗ trợ ứng dụng Danh bạ
Author
Store App
Downloads
157
Views
245
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Store App

Latest updates

  1. New Update v3.68.0.445910596

    Tính năng mới • Các nút “Chỉnh sửa thông tin liên hệ” và “Thêm vào danh bạ” giờ đây có trong...
  2. New Update

    TÍNH NĂNG MỚI • Sửa một số lỗi và cải thiện tính ổn định
Top Bottom