Country flag
Ứng dụng kiểm tra phần cứng tuyệt vời.
1. Kiểm tra thông tin máy.
2. Kiểm tra pin. Dòng sạc rất hiệu quả.
3. Kiểm tra các sensor với giao diện dễ dùng, đẹp, rõ ràng. Đặc biệt kiểm tra áp máy rất good nhé. Nên dùng hoàn toàn tay thế được CPUz
Top Bottom