Galaxy Wearable (Samsung Gear)

Galaxy Wearable (Samsung Gear) v2.2.50.22072061

screenshot_1620616706.png
Ứng dụng Galaxy Wearable kết nối thiết bị đeo của bạn với thiết bị di động của bạn. Nó cũng quản lý và giám sát các tính năng và ứng dụng của thiết bị đeo mà bạn đã cài đặt thông qua Ứng dụng Galaxy.

Sử dụng ứng dụng Galaxy Wearable để thiết lập và quản lý các tính năng sau:
- Kết nối / ngắt kết nối thiết bị di động
- Nâng cấp phần mềm
- Cài đặt đồng hồ
- Tải xuống ứng dụng và cài đặt
- Tìm đồng hồ của tôi
- Loại thông báo và cài đặt, v.v.

Cài đặt ứng dụng Galaxy Wearable trên thiết bị di động của bạn, sau đó ghép nối các thiết bị có thể đeo của bạn qua Bluetooth để tận hưởng tất cả các tính năng của nó.

※ Các cài đặt và tính năng được cung cấp bởi ứng dụng Galaxy Wea Wear chỉ khả dụng khi thiết bị đeo của bạn được kết nối với thiết bị di động của bạn. Các tính năng sẽ không hoạt động bình thường nếu không có kết nối ổn định giữa thiết bị đeo được và thiết bị di động của bạn.

※ Ứng dụng Galaxy Wearable không hỗ trợ Gear VR hoặc Gear 360.

※ chỉ dành cho kiểu máy Galaxy Buds, ứng dụng Galaxy Wearable có thể được sử dụng với máy tính bảng.

※ Các thiết bị được hỗ trợ khác nhau tùy thuộc vào khu vực, nhà điều hành và kiểu thiết bị của bạn.

※ Vui lòng cho phép quyền ứng dụng Galaxy Wearable trong Cài đặt Android để bạn có thể sử dụng tất cả các chức năng trong Android 6.0.
Cài đặt> Ứng dụng> Galaxy Wearable> Quyền

※ Quyền ứng dụng
Các quyền sau đây là bắt buộc đối với dịch vụ ứng dụng. Đối với các quyền tùy chọn, chức năng mặc định của dịch vụ được bật, nhưng không được phép.

[Quyền bắt buộc]
• Vị trí: Được sử dụng để tìm kiếm các thiết bị lân cận cho Gear thông qua Bluetooth
• Bộ nhớ: Được sử dụng để truyền và nhận các tệp được lưu trữ bằng Gear
• Điện thoại: Được sử dụng để kiểm tra thông tin nhận dạng duy nhất của thiết bị để cập nhật ứng dụng và cài đặt ứng dụng bổ trợ
• Danh bạ: Được sử dụng để cung cấp các dịch vụ cần được liên kết với các tài khoản sử dụng thông tin tài khoản Samsung đã đăng ký
Author
Store App
Downloads
272
Views
420
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Store App

Latest updates

  1. New Update v2.2.50.22072061

    Tính năng mới - Fixed the error.
Top Bottom