CÓ GÌ MỚI​

- Sửa lỗi ghi âm KAKAO;
- Bản dịch tiếng Hy Lạp được bổ sung;
- Cập nhật cài đặt trước ban đầu;
- Cải tiến độ ổn định khác.