Huawei Wear là một ứng dụng giúp bạn quản lý các thiết bị đeo Huawei của mình, cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng hoàn chỉnh, nhất quán và thuận tiện.
Zalo_ScreenShot_29_7_2022_1234594.png
Nó hiện có thể ghép nối với các thiết bị đeo tay HUAWEI WATCH, HUAWEI FIT và HUAWEI Talkband.
Nhiều thiết bị đeo hơn sẽ sớm được hỗ trợ (yêu cầu điện thoại thông minh chạy Android 4.4 trở lên). Hãy theo dõi.
Với Huawei Wear, bạn có thể:
1. Ghép nối với các thiết bị đeo khác nhau.
2. Kiểm tra dữ liệu thể dục, calo và khoảng cách.
3. Quản lý các thiết bị được ghép nối, chẳng hạn như đặt báo thức, quản lý thông báo và cập nhật thiết bị.
4. Chia sẻ dữ liệu với Huawei Health để có số liệu thống kê chi tiết hơn.
Author
Store App
Downloads
87
Views
136
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Store App

Top Bottom