New eGov

New eGov v3.9.1

screen-0.jpg
750x750bb (1).jpeg
screen-3.jpg
New eGov - Phần mềm văn phòng điện tử phiên bản dùng cho Android.
Các chức năng:
1. Xử lý văn bản
- Quản lý, trình duyệt văn bản đến: Xem văn bản, cho ý kiến xử lý bằng text hoặc giọng nói, luân chuyển xử lý văn bản theo quy trình văn bản đến, lưu vết xử lý văn bản…
- Quản lý, trình duyệt văn bản đi: Tạo lập văn bản đi, cho ý kiến xử lý bằng text hoặc giọng nói, luân chuyển xử lý theo quy trình văn bản đi, lưu vết xử lý văn bản…
2. Điều hành công việc
- Quản lý, gửi nhận email
- Quản lý các thông báo chung
- Hội thoại, trao đổi trực tuyến
- Gửi file, chia sẻ file trực tiếp
3. Cảnh báo, nhắc việc thông minh
Bkav eGov App tích hợp chức năng cảnh báo ra màn hình điện thoại (có cảnh báo bằng âm thanh), người dùng sẽ ngay lập tức nhận được cảnh báo:
- Khi có văn bản mới được giao hoặc văn bản liên quan có cập nhật thông tin mới
- Khi có thư mới, tin mới
- Khi có hội thoại mới gửi đến bạn


THU GỌN
Author
Store App
Downloads
224
Views
376
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Top Bottom