Pixel Launcher là trải nghiệm màn hình chính dành cho điện thoại Pixel và Pixel XL của Google. Thông tin được cá nhân hóa từ Google chỉ là một lần vuốt.
screenshot_1662289868.png
Các tính năng chính:
• Vuốt sang phải từ màn hình chính của bạn để xem các thẻ Google được cá nhân hóa mang đến cho bạn tin tức và thông tin được cá nhân hóa, vào đúng thời điểm.
• Truy cập nhanh vào Google Tìm kiếm trên màn hình chính chính của bạn.
• Vuốt lên ở hàng Yêu thích dưới cùng để tìm các ứng dụng của bạn từ A-Z.
• Đề xuất ứng dụng đưa ứng dụng bạn đang tìm kiếm lên đầu danh sách AZ của bạn.
• Nhấn và giữ các ứng dụng hỗ trợ phím tắt để chuyển ngay đến nơi bạn cần đến hoặc nhấn và giữ các phím tắt để kéo chúng về màn hình chính.
Author
Store App
Downloads
181
Views
261
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Store App

Top Bottom