Samsung Health

Samsung Health v6.21.3.001

Tính năng mới​

* Xây dựng thói quen ngủ tốt hơn
- Theo dõi giấc ngủ của bạn và được huấn luyện dựa trên thói quen ngủ của bạn
* Nhận thông tin chi tiết về thành phần cơ thể của bạn
- Đặt mục tiêu về cân nặng, tỷ lệ mỡ cơ thể và khối lượng cơ xương
- Bạn sẽ nhận được các mẹo để đạt được mục tiêu của mình
* Hỗ trợ một máy tính bảng Samsung mới
* Đã áp dụng nhiều bản sửa lỗi và cải tiến.
Top Bottom