screenshot_1619404533.png
■ Các Tính năng mới dành cho bạn
* Đã cải tiến tính năng quyền riêng tư (Bảng điều khiển bảo mật)
Kiểm tra hoạt động của tính năng bảo vệ thông tin cá nhân một cách dễ dàng qua biểu đồ và thử sử dụng nhiều tính năng bảo vệ khác nhau.

* Hỗ trợ ứng dụng font trên các trang web
Hãy thử áp dụng cả font yêu thích của bạn cho các trang web. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến bố cục của trang web.

* Đã tăng cường tính năng Chống theo dõi thông minh (Chống theo dõi thông minh 3.0)
Tính năng Chống theo dõi thông minh giúp chặn nội dung theo dõi hoạt động duyệt web của người dùng đã được tăng cường.

■ Bảo mật & Riêng tư
Samsung Internet giúp bạn bảo vệ độ bảo mật và quyền riêng tư của mình khi duyệt web.

* Chống theo dõi thông minh
Xác định các tên miền có khả năng theo dõi chéo trang web và chặn quyền truy cập vào bộ nhớ (cookie) một cách thông minh.

* Duyệt web được bảo vệ
Chúng tôi sẽ cảnh báo trước khi bạn có thể xem các trang web đã được xác định là độc hại để ngăn bạn truy cập trang web có thể cố lấy cắp dữ liệu của bạn.

* Trình chặn nội dung
Samsung Internet cho Android cho phép ứng dụng bên thứ ba cung cấp các bộ lọc chặn nội dung, giúp việc duyệt web trở nên an toàn và hợp lý hơn.

Cần cấp các quyền sau đây cho dịch vụ ứng dụng.
Đối với các quyền tùy chọn, chức năng mặc định của dịch vụ sẽ được bật nhưng không được cấp phép.

[Quyền truy cập cần thiết]
không cần

[Quyền truy cập tùy chọn]
Vị trí: Dùng để cung cấp nội dung dựa trên vị trí theo yêu cầu của người dùng hoặc thông tin vị trí được yêu cầu bởi trang web đang sử dụng
Máy ảnh: Dùng để cung cấp chức năng chụp trang web và chức năng chụp mã QR
Micrô: Dùng để cung cấp chức năng ghi âm trên trang web
Danh bạ: Dùng để lấy thông tin tài khoản thiết bị để đồng bộ cloud
Bộ nhớ: Dùng để lưu trữ file khi tải về từ trang web
Author
Store App
Downloads
370
Views
370
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Store App

Latest updates

  1. New Update v17.0.7.34

    Tính năng mới v17.0.7.34 * Cung cấp tùy chọn “Chỉ áp dụng cho tab này” để việc thu/phóng trang...
Top Bottom