Info update
TÍNH NĂNG MỚI
v14.0.1.62
* Đã cải tiến tính năng quyền riêng tư (Bảng điều khiển bảo mật)
* Hỗ trợ ứng dụng font trên các trang web
* Đã tăng cường tính năng Chống theo dõi thông minh (Chống theo dõi thông minh 3.0)
Top Bottom