Tính năng mới​

v17.0.7.34
* Cung cấp tùy chọn “Chỉ áp dụng cho tab này” để việc thu/phóng trang web hoạt động theo tab
* Đã kích hoạt tính năng “Chuyển sang kết nối bảo mật (HTTPS)” và biến nó thành menu chính thức (Phòng thí nghiệm -> Bảng điều khiển duyệt riêng tư)
* Đã cải thiện các sự cố về độ ổn định và áp dụng các bản vá bảo mật mới

※ Bạn cũng có thể cài đặt trình duyệt SamsungiNet trên đồng hồ dựa trên WearOS (Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic)
Top Bottom