Smart Switch Mobile

Smart Switch Mobile v3.7.33.5

Tính năng mới​

Bạn có thể mở Smart Switch từ menu cài đặt của thiết bị (Android Oreo hoặc mới hơn).
Top Bottom