Tính năng mới​

Chúng tôi đã thêm một số cập nhật để làm cho ứng dụng Speedtest tốt hơn nữa. Bạn có bất cứ điều gì khác bạn muốn đề xuất? Chúng tôi rất muốn nghe từ bạn.

Nếu bạn dựa vào Speedtest để chẩn đoán các sự cố kết nối và giữ cho nhà cung cấp dịch vụ internet và nhà cung cấp dịch vụ của bạn trung thực, chúng tôi sẽ rất vui nếu bạn để lại cho chúng tôi một số phản hồi trên Google Play. Cảm ơn và chúc bạn thử nghiệm vui vẻ!
Top Bottom