Trình duyệt Cốc Cốc Pro - Duyệt web nhanh, an toàn & không quảng cáo

Trình duyệt Cốc Cốc Pro - Duyệt web nhanh, an toàn & không quảng cáo 105.2.5195.143

Cải thiện hiệu năng và giao diênk
Cập nhật tính năng sữa lỗi mới
Cốc Cốc cập nhật ứng dụng thường xuyên để trình duyệt hoạt động tốt hơn.
- Cải thiện tốc độ download video.
- Sửa lỗi không download được video trên một số trang web.
- Sửa lỗi đăng nhập bằng tài khoản Google.
- Sửa lỗi và tinh chỉnh chung khác.
Cảm ơn bạn đã sử dụng Cốc Cốc Pro.
Top Bottom