Tính năng mới​

- Cải thiện hiệu năng
- Bạn không còn bắt buộc phải tạo tài khoản với tư cách là người dùng miễn phí hoặc trả phí. Bạn sẽ vẫn ẩn danh vì chúng tôi đã đặt tất cả các tài khoản người dùng là không bắt buộc.
Top Bottom