google play new

  1. Tin tức New Google Play có bộ nhận diện và logo thông báo mới sau 10 năm

    Sau nhiều năm, Cửa hàng Google Play đã được cập nhật logo mới. Đây là một phần của lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động của kho ứng dụng này. Không chỉ logo chính thức, tại phần thông báo, logo của Cửa hàng Google Play cũng được thay đổi. Logo thông báo mới của Cửa hàng Google Play trông giống như một...
Top Bottom