odin exe

  1. Tools Odin3_v3.14.4 Mới Nhất Hỗ Trợ Android 10

    I.) Rom combination là gì: Đây là rom hãng… vì vậy nếu các bạn tải rom cần xác định như sau: Rom hãng combination là rom test máy không có tác dụng sửa lỗi phần cứng, mà chỉ có tác dụng test các chức năng hoạt động hoặc hư hại. Tuy nhiên, Combination có khả năng khôi phục lại Số IMEI, Baseband...
Top Bottom