samsung internet apk

  1. Store App

    Samsung Internet Browser v17.0.7.34

    ■ Các Tính năng mới dành cho bạn * Đã cải tiến tính năng quyền riêng tư (Bảng điều khiển bảo mật) Kiểm tra hoạt động của tính năng bảo vệ thông tin cá nhân một cách dễ dàng qua biểu đồ và thử sử dụng nhiều tính năng bảo vệ khác nhau. * Hỗ trợ ứng dụng font trên các trang web Hãy thử áp dụng cả...
Top Bottom