Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

ROM STOCK [24/04/2021] Bản cập nhật phần mềm Vsmart Star 3 (210309_76536)

Android-OS

Nhân viên
Tham gia
15/6/20
Bài viết
127
Country flag
Thông báo cập nhật phần mềm cho Vsmart Star 3 :
st3_800x532.jpg
Nội dung cập nhật:
• Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng
• Nâng cao tính ổn định phần mềm
• Cập nhật vá bảo mật tháng 3/2021

Hướng dẫn cập nhật:
Vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Kiểm tra bản cập nhật > Cập nhật

Link Full OTA :
 

luduchuy

Thành viên mới
Tham gia
20/8/21
Bài viết
1
Country flag
Thông báo cập nhật phần mềm cho Vsmart Star 3 :
Nội dung cập nhật:
• Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng
• Nâng cao tính ổn định phần mềm
• Cập nhật vá bảo mật tháng 3/2021

Hướng dẫn cập nhật:
Vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Kiểm tra bản cập nhật > Cập nhật

Link Full OTA : *** Hidden text: cannot be quoted. ***
what
 

sonkoi5920

Thành viên mới
Tham gia
4/9/21
Bài viết
1
Country flag
Thông báo cập nhật phần mềm cho Vsmart Star 3 :
Nội dung cập nhật:
• Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng
• Nâng cao tính ổn định phần mềm
• Cập nhật vá bảo mật tháng 3/2021

Hướng dẫn cập nhật:
Vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Kiểm tra bản cập nhật > Cập nhật

Link Full OTA: *** Nội dung ẩn: không thể trích dẫn. ***
link đau r
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Cách hiện đường dẫn tải xuống tài nguyên ở diễn đàn

Top Dưới