𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

You do not have permission to view link Log in or register now.
đã đăng ký bản quyền cho thương hiệu xrOS ở New Zealand. Có vẻ như đây sẽ là cái tên cho hệ điều hành kính thực tế ảo rất được chờ đón của nhà Apple. Cùng tìm hiểu thông tin chi tiết trong bài viết nhé.​

Apple-xros-galaxyos-01.jpg

xrOS sẽ là cái tên cho hệ điều hành thực tế ảo của Apple sắp tới? (Ảnh: SmartPrix)
Được phát hiện bởi Parker Ortolani, nhãn hiệu ‌xrOS‌ đã đăng ký với Văn phòng Sở hữu Trí tuệ New Zealand cho thấy rằng Apple sẽ sử dụng kiểu chữ San Fransisco của mình cho việc quảng bá ‌xrOS‌, tương tự như macOS, iOS, watchOS và tvOS.
Apple-xros-galaxyos-02.jpg

Bản quyền thương hiệu cho cái tên xrOS của Apple tại New Zealand
xrOS‌ có nghĩa là viết tắt của thực tế mở rộng (extended reality). Thực tế mở rộng đại diện cho cả chức năng VR và AR mà sản phẩm sẽ hỗ trợ. Tên này đã được các nguồn tin nội bộ của Apple xác nhận vào năm ngoái thông qua Bloomberg và Apple cũng đã đăng ký nhãn hiệu ‌xrOS‌ ở một số quốc gia khác thông qua một công ty ẩn.

Apple đã gọi nội bộ phần mềm tai nghe là Reality OS hoặc rOS khi phần mềm đang được phát triển, nhưng khi sắp ra mắt, cuối cùng hãng đã quyết định cập nhật tên công khai thành xrOS‌

‌xrOS‌ sẽ có giao diện giống iOS mà người dùng Apple sẽ cảm thấy quen thuộc ngay lập tức. Sẽ có màn hình chính (homescreen) với các biểu tượng ứng dụng cũng như các widget có thể tùy chỉnh.
Apple-xros-galaxyos-03.jpg

Hệ điều hành xrOS sẽ có phần giao diện khá tương tự với iOS, cùng phần mềm tối ưu cho trải nghiệm thực tế ảo (Ảnh: The Independent)
Chiếc kính thực tế ảo cũng sẽ có phiên bản mới của các ứng dụng hiện có như Bản đồ và Tin nhắn, đã được thiết kế lại cho trải nghiệm AR/VR. Apple cũng đang tạo một bộ công cụ phát triển phần mềm để có thể tạo các ứng dụng của bên thứ ba cho thiết bị.

Cuối cùng, Apple dự kiến sẽ ra mắt mẫu kính thực tế ảo trong sự kiện WWDC vào ngày 5/6 sắp tới.

Bạn có mong đợi chiếc kính thực tế ảo tới từ Apple?
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock