Điện thoại

Điện thoại v99.0.512778607

𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

Store App

Staff
Joined
Jun 19, 2020
Messages
355
Reaction score
10
Country flag
Store App submitted a new resource:

Điện thoại - Google LLC

Ứng dụng gọi điện thoại chính thức của Google hiện đã có sẵn để tải xuống lần đầu tiên. Điện thoại giúp bạn dễ dàng kết nối với gia đình và bạn bè, chặn người gọi spam và biết ai đang gọi trước khi bạn trả lời - tất cả đều có thiết kế đơn giản, trực quan.

Bảo vệ chống spam mạnh mẽ
Xem cảnh báo về những người gọi đáng ngờ giúp bạn tránh được các cuộc gọi không mong muốn từ những người gửi spam, tiếp thị qua điện thoại và những kẻ lừa...

Read more about this resource...
 

Store App

Staff
Joined
Jun 19, 2020
Messages
355
Reaction score
10
Country flag
Store App updated Điện thoại with a new update entry:

New Update

TÍNH NĂNG MỚI​


Nhờ bản cập nhật mới nhất của chúng tôi dành cho tính năng Sàng lọc cuộc gọi trên thiết bị Pixel ở Hoa Kỳ, giờ đây, Trợ lý Google sẽ giúp bạn tự động sàng lọc những người gọi không xác định và lọc bỏ các cuộc gọi tự động được phát hiện trước khi điện thoại của bạn đổ chuông. Trong trường hợp không phải là cuộc gọi tự động, điện thoại của bạn sẽ đổ chuông sau giây lát kèm theo ngữ cảnh hữu ích về người đang gọi và lý do.

Read the rest of this update entry...
 

Store App

Staff
Joined
Jun 19, 2020
Messages
355
Reaction score
10
Country flag
Store App updated Điện thoại with a new update entry:

New Update v77.0.432472356

TÍNH NĂNG MỚI​


Nhờ bản cập nhật mới nhất của chúng tôi dành cho tính năng Sàng lọc cuộc gọi trên thiết bị Pixel ở Hoa Kỳ, giờ đây, Trợ lý Google sẽ giúp bạn tự động sàng lọc những người gọi không xác định và lọc bỏ các cuộc gọi tự động được phát hiện trước khi điện thoại của bạn đổ chuông. Trong trường hợp không phải là cuộc gọi tự động, điện thoại của bạn sẽ đổ chuông sau giây lát kèm theo ngữ cảnh hữu ích về người đang gọi và lý do.

Read the rest of this update entry...
 

Store App

Staff
Joined
Jun 19, 2020
Messages
355
Reaction score
10
Country flag
Store App updated Điện thoại with a new update entry:

New Update v81.0.444124797

Tính năng mới​


Nhờ bản cập nhật mới nhất của chúng tôi dành cho tính năng Sàng lọc cuộc gọi trên thiết bị Pixel ở Hoa Kỳ, giờ đây, Trợ lý Google sẽ giúp bạn tự động sàng lọc những người gọi không xác định và lọc bỏ các cuộc gọi tự động được phát hiện trước khi điện thoại của bạn đổ chuông. Trong trường hợp không phải là cuộc gọi tự động, điện thoại của bạn sẽ đổ chuông sau giây lát kèm theo ngữ cảnh hữu ích về người đang gọi và lý do.

Read the rest of this update entry...
 

Store App

Staff
Joined
Jun 19, 2020
Messages
355
Reaction score
10
Country flag
Store App updated Điện thoại with a new update entry:

New Update v99.0.512778607

Tính năng mới​


Nhờ bản cập nhật mới nhất của chúng tôi dành cho tính năng Sàng lọc cuộc gọi trên thiết bị Pixel ở Hoa Kỳ, giờ đây, Trợ lý Google sẽ giúp bạn tự động sàng lọc những người gọi không xác định và lọc bỏ các cuộc gọi tự động được phát hiện trước khi điện thoại của bạn đổ chuông. Trong trường hợp không phải là cuộc gọi tự động, điện thoại của bạn sẽ đổ chuông sau giây lát kèm theo ngữ cảnh hữu ích về người đang gọi và lý do.

Read the rest of this update entry...
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom