Mẹo hay, kinh nghiệm sữ dụng điện thoại, đăng ký dịch vụ, tham gia chương trình khuyến mãi...v.v
𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

Trong thời đại internet ngày càng phát triển, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, điều này cũng kéo theo các hoạt động giả mạo, lạm dụng và nội dung không phù hợp, do đó, định danh tài khoản mạng xã hội ra đời nhằm giải quyết các vấn nạn vừa nêu. Vậy định danh tài khoản mạng xã hội là gì?​

dinh-danh-tai-khoan-mang-xa-hoi-GalaxyOS-01.jpg

Định danh tài khoản mạng xã hội là gì? Cá nhân hay tổ chức mới cần quan tâm? - Ảnh: CNN

Định danh tài khoản mạng xã hội là gì?

Định danh tài khoản mạng xã hội là quá trình xác minh danh tính của người dùng trên các nền tảng số. Chủ sở hữu tài khoản mạng xã hội sẽ bắt buộc phải cung cấp thông tin của bản thân, như: tên thật, số điện thoại, địa chỉ email hoặc giấy tờ tùy thân để chứng minh danh tính của mình.
dinh-danh-tai-khoan-mang-xa-hoi-GalaxyOS-02.jpg

Định danh tài khoản mạng xã hội là quá trình xác minh danh tính của người dùng trên các nền tảng số - Ảnh: Shutterstock
Mục đích của việc định danh là để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức khi tham gia không gian mạng.

Việc định danh cũng giúp giảm thiểu các vấn nạn lừa đảo, tin giả, bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm người khác và gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên mạng xã hội.
dinh-danh-tai-khoan-mang-xa-hoi-GalaxyOS-03.jpg

"Tick xanh" trên các mạng xã hội cũng là 1 hình thức định danh, nhưng do các công ty tự đặt ra
Đối tượng cần tuân thủ quy định này chính là các cá nhân, tổ chức, sở hữu tài khoản mạng xã hội trong tương lai đều sẽ yêu cầu định danh. Dự kiến tại Việt Nam, các mạng xã hội chỉ cho tài khoản đã được định danh viết bài, bình luận, sử dụng tính năng livestream (phát trực tiếp). Nếu không, người dùng chỉ được xem nội dung.

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cuối năm 2023 sẽ ban hành một Nghị định với những thay đổi quan trọng, theo đó sẽ yêu cầu các chủ sở hữu tài khoản mạng xã hội thực hiện việc xác minh định danh để được quyền sử dụng.

Bạn có ủng hộ định danh tài khoản mạng xã hội không?
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock