𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞

huynhhuu9x

Thành viên Kim Cương
Staff member
Joined
Jun 15, 2020
Messages
533
Country flag
donate-la-gi-01.jpg

Các bạn có thể quyên góp cho tụi mình nếu bạn thấy nhưng dịch vụ bên mình chia sẽ là hữu ít thì bạn có thể quyên góp cho team bên mình để có thêm kinh phí duy trì forum thông qua các kênh thanh toán như Paypal và BANK.
-----------
You can donate to us if you find that the service we share is useful, you can donate to our team to get more funding to maintain the forum through payment channels such as Paypal and BANK.
17.png
screenshot_1615967758.png
images.png
Bank NameCIMB BANK
Account number 00336500039688
Account nameHUYNH HUU TAP
SWIFT Code / BIC CIBBVNVN
Bank NameMB Bank
Account number9704229231877858
Account nameHUYNH HUU TAP
SWIFT Code / BIC MSCBVNVX
thanks.png

#EmailNameJoin date
1haruna****@gmail.comHaruna Emmanuel2020-07-14 21:12:02
2collinso****@gmail.comOhaneleCollins2020-07-27 20:28:52
3ntstore******@gmail.comNT-Store2020-01-17 04:39:21
4phamgia******@gmail.comPhamGiaMobile (Cái Bè)2021-01-17 08:23:36
5Thanhph**@gmail.comPhongMobile2021-01-17 16:34:43
6doanngoc.****@gmail.comđoàn ninh2021-05-02 19:34:18
7Hongng*****@gmail.comHồng Ngọc Store2022-01-18 22:55:156
8gsm***@gmail.comabir2022-01-18 20:27:4
9mbsa****@gmail.comMatheus2022-01-19 01:00:39
10
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

GalaxyOS Shop- Tham khảo và mua các sản phẩm công nghệ.

Donate For GalaxyOS Team

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom