𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

Sau nhiều năm, Cửa hàng Google Play đã được cập nhật logo mới. Đây là một phần của lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động của kho ứng dụng này. Không chỉ logo chính thức, tại phần thông báo, logo của Cửa hàng Google Play cũng được thay đổi.​

googleplay_logo_4_1280x720-800-resize.jpg
Logo thông báo mới của Cửa hàng Google Play trông giống như một phiên bản không màu của logo chính thức. Hộp thông báo hiển thị phiên bản trong suốt của biểu tượng Cửa hàng Play, hình dạng của biểu tượng này được xây dựng bởi các đường nét với màu xanh lục.
googleplay_logo_1_1280x720-800-resize.jpg

Logo hiển thị ở phần thông báo mới của Google Play Store (Nguồn: Android Police)
Tổng thể của logo mới trông khá đẹp và mang phong cách tối giản. Điều đó hoàn toàn trái ngược với một số thiết kế gần đây khác của Google, chủ yếu nhấn mạnh vào độ bão hòa màu sắc.
googleplay_logo_2_1280x720-800-resize.jpg

Logo mới của Cửa hàng Google Play (Nguồn: Google)
Đi kèm với sự thay đổi về bộ nhận diện, Cửa hàng Google Play cũng đang thực hiện các bước ổn định để mang lại nhiều tính năng hơn cho người dùng. Google hiện đang thử nghiệm một cách mới để đổi điểm trên Cửa hàng Play cho nhiều loại sản phẩm hơn. Hơn nữa, công ty cũng có các thay đổi về chính sách nhằm giảm spam ứng dụng, cũng như tăng cường bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Mặc dù những thay đổi đối với thiết kế logo và bộ nhận diện là điều cần thiết để tăng độ nhận diện thương hiệu, nhưng chính những cải tiến về tính năng và chính sách này sẽ thực sự là chìa khóa để tạo ra sự thay đổi hiệu quả và lâu dài cho người dùng.
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock