Question "Hỏi đáp" Hỏi về màn hình samsung J7

𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

tmawindow

Registered
Joined
Feb 5, 2021
Messages
1
Reaction score
0
Country flag
Em chào các anh các chị, Em có con máy samsungJ7 pro. Mua được hơn 1 năm thì nó bị chảy mực màn hình, hiện nay màn hình đã bị tối mất 1 nửa. Vì đã hết bảo hành nên Em có hỏi một số đơn vị họ báo giá là màn hình loại xịn 2 triệu rưỡi và màn linh kiện thì 1 triệu 6. Em không biết màn hình linh kiện khác màn hình xịn như thế nào, sao giá lại chênh nhau nhiều như vậy. Anh chị nào có hiểu biết vấn đề này tư vấn cho em với ạ. Em cảm ơn nhiều
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock