ROM STOCK Hướng Dẫn Cài đặt HarmonyOS trên P50 Pro Global

𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

Android-OS

Staff
Joined
Jun 15, 2020
Messages
208
Reaction score
417
Country flag
Đã tìm thấy một cách để bạn có thể cập nhật thiết bị Huawei P50 Pro lên HarmonyOS 2.0.1 ở thị trường quốc tế. Mời các bạn theo dõi bài hướng dẫn dưới đây.
Screenshot_20220816_095951.jpg
LƯU Ý THẬN TRỌNG
******** Trong quá trình cài đặt cập nhật này sẽ xóa tất cả dữ liệu hiện có.
******** Tôi không hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ gạch nào.
  1. Đường dẫn tải thư mục
    You do not have permission to view link Log in or register now.
  2. Tạo thư mục trên USB với tên "dload" trong thư mục dload sẽ có chứa 1 thư mục "JAD-L29_hw_spcseas file update_sd_base.zip" còn trong thư mục JAD-L29_hw_spcseas sẽ chứa 2 file còn lại.
    screenshot_1668248495.png
  3. Sử dụng cáp OTG hoặc đầu chuyển đổi OTG để kết nối ổ USB với P50 Pro.
  4. Từ bàn phím quay số gõ *#*#2846579#*#* .
  5. Chọn tùy chọn thứ 4, tiếp theo đó chọn tùy chọn 1, nhấn ok. Lúc này điện thoại sẽ khởi động lại và quá trình nâng cấp sẽ bắt đầu.
Các điểm quan trọng
Nếu bạn gặp sự cố khi tải xuống toàn bộ thư mục từ mega, hãy tải từng tệp xuống và đặt vào ổ USB. Đảm bảo cấu trúc thư mục trên ổ USB giống như trong liên kết tải xuống.

Nếu bạn gặp lỗi khi sao chép tệp vào ổ USB, hãy kiểm tra hệ thống tệp. Thay đổi hệ thống tệp thành NTFS hoặc exFAT.
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock