𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

huynhhuu9x

Thành viên Kim Cương
Staff member
Joined
Jun 15, 2020
Messages
578
Reaction score
595
Country flag
Changelist Update10/10/2022
New Purchase 4.5 Pro (
You do not have permission to view link Log in or register now.
)
Bought 2.0.2 Pro CheckUpdate Free
----------------------------------------------

VERSION 4.5 Pro
Update ID Remove Apps junk.
Update ID Remove Verizon App Samsung.
Update ID Remove Apps Japan (LG)
Update ID Apps junk New All
Update ID Unlock Sim Google Pixle
screenshot_1665379328.png
 

le quang long

Registered
Joined
Feb 26, 2023
Messages
1
Reaction score
0
Country flag
Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách xoa ứng dụng nhà mạng cho các máy xách tay ở Nhật về Việt Nam hay các quốc gia khác mà không tôn một chúc tiền nào, còn bạn nào muốn chạy rom Việt Hóa 100% thì mang ra quán nhé.
Các bước thực hiện như sau :
Bước 1 : Chuẩn bị:

  1. Tải Driver kết nối nhận diện thiết bị của bạn. (Tìm trên google)
  2. Tải về GalaxyOS Tools Remove App (Bấm trả lời bài viết này để hiện link tải xuống)

GalaxyOS Tools V1.0.2
You do not have permission to view link Log in or register now.
Free
GalaxyOS Tools V1.0.5
You do not have permission to view link Log in or register now.
Free
GalaxyOS Tools V2.0.2 Pro
You do not have permission to view link Log in or register now.
Price $5
You do not have permission to view link Log in or register now.
GalaxyOS Tools V4.5 ProInbox send linkPrice $15
You do not have permission to view link Log in or register now.


Bước 2: Cài đặt Chuẩn Bị:
  1. Cài đặt Drive nhận diện thiết bị của bạn vào máy tính.
  2. Giải nén file GalaxyOS_Tool Remove app japan_v1.0.2.zip ra dạng thư mục.
  3. Từ phiên bản v1.0.5 bạn không cần giải nén, có thể chạy trực tiếp dạng file exe.
  4. Cài đặt file adb-setup.exe trong thư mục adb-setup lấy từ bản 1.0.2.
Bước 3 : Bật chế độ USB debugging trên Điện thoại:
  • Samsung Vào Setting > About phone > About Firmware > Type 7 Times Build Number >Go back out and back in Developer option >choose USB debugging > tick on.
  • Sony Vào Setting > About phone > Type 7 Times Build Number >Go back out and back in System >> Advanced >> Developer option >choose USB debugging > tick on.
Bước 4 : Kết nối cáp điện thoại vào máy tính và cho phép kết nối gỡ lỗi USB.
Bước 5 : Chạy file GalaxyOS Tools Remove App Japan.exe dưới quyền Admin.
View attachment 2218
Giao diện của GalaxyOS Tools phiên bản v1.0
View attachment 2518
Giao diện của GalaxyOS Tools phiên bản v2.0.2
Bây giờ việc còn lại là chọn số tương ứng với hãng điện thoại bạn đang dùng để tools có thể loại bỏ chính xác các ứng dụng rác của nhà mạng đó. Tools miễn phí mà làm việc chính xác đến 99% đó nhe. Like và chia sẽ nếu bạn đã sữ dụng tools nhé,
bài viết hay quá ạ
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock