𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

Android-OS

Staff
Joined
Jun 15, 2020
Messages
208
Reaction score
417
Country flag
Ngoài Magisk gốc ra, còn có một số fork của Magisk như của HuskyDG (Magisk Delta - đã được chỉnh sửa, thêm lại Magisk Hide), vvb2060 (Magisk Alpha)
magisk-4K-full-01-min.png
Sau đây là một số module ẩn root, cách cài đặt,.. mà em đã hóng hớt được từ XDA, Github, Telegram, Youtube và từ kinh nghiệm cá nhân.
Cảnh báo: Trước khi bắt đầu, các bác phải biết mình đang làm gì. Không chịu trách nhiệm nếu máy bị brick.

Ẩn root Magisk
Trước hết, các bác vào cài đặt Magisk, bật cái Zygisk lên rồi restart máy để tiếp tục nhé. Tốt nhất nên tắt luôn GooglePlay Protect
3-4441.jpg
I - SafetyNet
SafetyNet là một API đánh giá sức khỏe và sự an toàn của thiết bị Android, nó kiểm tra xem phân vùng hệ thống có bị chỉnh sửa hay không. Khi SafetyNet bị fail một số ứng dụng có thể biết thiết bị đã bị root, ứng dụng thanh toán có thể không hoạt động.

A. App check SafetyNet
1. YASNAC
- Yet Another SafetyNet Attestation Checker: [
You do not have permission to view link Log in or register now.
]
B. Module patch SafetyNet
1.
Universal SafetyNet Fix (Android 8-13) - dùng để patch SafetyNet, các bác tải module về và flash trong Magisk. [Download]
- Sau khi cài -> xoá data của Google Store, Dịch vụ GPlay và restart máy
2. Trường hợp dùng module trên check lại SafetyNet vẫn fail, thiết bị quá cũ :( các bác có thể ốp thêm quả MagiskHide Props Config.
- Với ROM Custom, SafetyNet có thể không pass do có fingerprint không khớp. Đọc thêm [Github MHPC]

II - Ẩn root

A. App check root (xem lộ cái gì):
1. Momo: [
You do not have permission to view link Log in or register now.
v4.4.1] [
You do not have permission to view link Log in or register now.
v4.1.0] - Đơn giản, ngắn gọn, súc tích :D
screenshot_1667634262.png
Mục đích của chúng ta là như ảnh thứ 2.

2. VD Infos: [
You do not have permission to view link Log in or register now.
] [Dự phòng -
You do not have permission to view link Log in or register now.
] (App này trông hơi lú, nên dùng app trên thôi)
screenshot_1667634349.png
Đến mục trọng tâm rồi

B. Module ẩn root

Chú ý: Nên cài(flash) BusyBox trước
1. Shamiko [Download] (Một số ít thiết bị có thể chưa được hỗ trợ)
B1. Tải xuống file zip release mới nhất rồi flash trong Magisk rồi reboot
B2. Trong cài đặt Magisk, tắt Enforce DenyList rồi chọn các app cần ẩn root (thêm cả com.google.android.gms, com.google.android.gms:unstable, Google Store và Cài đặt)

screenshot_1667634526.png

2. Ẩn package Magisk

- Vào cài đặt Magisk, bật "Ẩn ứng dụng Magisk".
screenshot_1667634574.png
* MB Bank, Vietcombank, Momo, app có cơ chế check root đơn giản có thể dừng ở đây

3. Trường hợp (2.) vẫn bị phát hiện
Phương pháp 1
: Đóng băng app - [
You do not have permission to view link Log in or register now.
]

1. Dùng Hide Denylist của Magisk những ứng dụng cần hide kèm cả server của google ( các dịch vụ google và google play) restart máy 1 cái sau đó đổi tên (A) magisk thành tên khác restart lần 2.
2. Dùng titanium freeze (đóng băng) cái (A) đấy lại restart lần 3.
3. Mở TCB lên và sử dụng
Hoặc có thể dùng Airfrozen
-> Dễ, khá sure kèo nhưng mất công "rã đông" app (Magisk) khi cần dùng, update abcxyz.


Phương pháp 2: Dùng Insular (Island fork)
- Cài APK
You do not have permission to view link Log in or register now.
, làm các bước theo app khi mở app
- Vào tab Mainland > Chọn app cần ẩn > Nhấn vào nút thêm ứng dụng (bên cạnh nút 3 chấm) > Thêm vào Island > Sang tab Island > Chạy app (nút mở ở cùng dòng tên app)
Nhược điểm -> có thể tốn RAM, lag máy. (Đã ẩn được cho Techcombank)


Phương pháp 3: Dùng HideMyApplist
- Cài
You do not have permission to view link Log in or register now.
[Download](Hỗ trợ Android 8.1 -> A13 DP2) -
Xposed Framework nhưng mới hơn gồm một số module khác, các bác vào app của nó mà nhìn :). Bản Zygisk có thể flash trên Magisk luôn. (Sau khi cài LSPosed thì các bác nhớ ẩn Magisk)
- Cài HideMyApplist
- Sau khi cài apk, vào LSPosed, bật quyền của HMA rồi restart
- Vào HMA -> Manage Templates -> Create blacklist -> Edit list "app invisible" -> Chọn tất cả các app liên quan tới root (Có thể dùng Applist Detector [cài trong app HMA] để xem)-> Save
- Trở ra Menu app -> Select Effective Apps -> Chọn Techcombank (app cần root) -> Enable Hide (Không bật "Work mode") -> Chọn Template vừa tạo -> Select hide method -> "API Request" và "ID detection" -> Save
- Cài đặt HMA -> Ẩn HMA khỏi Launcher
! Bác nào không được thì tick thêm "Intent queries" (hoặc "Files detection")
!! Chọn "Enable all hide method" sẽ làm vài app crash (VD: Techcombank)
* Đã áp dụng và ẩn được root cho app Techcombank mới cho MIUI.
Ảnh hướng dẫn

screenshot_1667634771.png
4. SELinux
Đổi sang ROM/GSI khác hoặc set SELinux sang Enforcing nếu đang dùng SELinux Permissive (Chỉ là tạm thời, tốt nhất nên dùng ROM SELinux Enforcing):
Tải
You do not have permission to view link Log in or register now.
, vào app Termux nhập lệnh:

termux-setup-storage
pkg install root-repo
pkg upgrade
su
setenforce 1
(0 - permissive, 1 - enforcing)
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock