How To Guide Hướng Dẫn Unlock Bootloader + TWRP + Magisk Root LG V40 USA

𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

anhthien

Registered
Joined
May 13, 2022
Messages
2
Reaction score
0
Country flag
Chia sẽ với các bạn các cách Unlock Bootloader cài TWRP và Magisk Root cho các bạn chưa biết cách root thiết bịn để cài rom tùy chỉnh.
1.) Hướng Dẫn Unlock Bootloader
1.Tải xuống và cài đặt trình điều khiển adb và fastboot trên PC của bạn
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Để mở khóa bộ nạp khởi động của LG V40 ThinQ, bạn phải bật gỡ lỗi USB từ tùy chọn của nhà phát triển. Nếu bạn không biết cách thực hiện, hãy mở cài đặt >> giới thiệu về thiết bị >> chạm vào số xây dựng 6-8 lần cho đến khi thông báo xuất hiện, bạn đã là nhà phát triển. Sau đó vào Cài đặt-> Tùy chọn nhà phát triển -> Gỡ lỗi USB. Điều này sẽ cho phép gỡ lỗi USB trong LG V40 ThinQ
View attachment 747
Ảnh minh họa (Hình 1)
Mở thư mục Platform tools/adb Fastboot tools trên PC của bạn và giữ phím shift + Nhấp chuột phải và chọn mở cửa sổ Lệnh tại đây.
View attachment 748
Ảnh minh họa (Hình 2)
View attachment 749
Ảnh minh họa (Hình 3) hãy bấm tích chọn để cấp quyền truy cập hệ thông.
Bây giờ, lần lượt nhập các lệnh sau
Code:
adb reboot bootloader
Sau khi điện thoại của bạn khởi động vào chế độ bootloader, hãy chạy lệnh này
Code:
fastboot oem unlock
Nếu bạn nhận được bất kỳ thông báo nào trên điện thoại thông minh, hãy nhấn có để xác nhận mở khóa
Sau khi quá trình hoàn tất, chạy lệnh này thành công
Code:
fastboot reboot
Làm xong!!

2. Hướng Dẫn cài TWRP
Trước hết, hãy tải xuống hình ảnh khôi phục TWRP cho thiết bị của bạn và đổi tên nó thành TWRP và lưu nó trong thư mục adb. Để tải xuống TWRP cho thiết bị của bạn, hãy làm theo liên kết ở trên và chọn thiết bị của bạn và tải xuống hình ảnh khôi phục TWRP từ đó.
Download
*** Văn bản ẩn: không thể được trích dẫn. ***

Bây giờ vào thư mục Platform tools / adb Fastboot tools và giữ chìa khóa ( shift chuột phải như hình 2) vào bên trong thư mục, sau đó lựa chọn mở cửa sổ lệnh lên sẽ có thông báo như (Hình 3).
1.Kết nối của bạn thiết bị với PC và nhập:
Code:
 adb reboot bootloader [/ CODE]
2.Khi bạn vào bootloader mode, hãy nhập lệnh:
[CODE] fastboot flash boot_a recovery.img [/ CODE]
3.Để bật xác minh Boot Flash vbmeta.img
[CODE] flash khởi động nhanh vbmeta vbmeta.img [/ CODE]
4.Sau khi TWRP được flash thành công trên của bạn thiết bị, hãy nhập cuối lệnh này để khởi động lại thiết bị của bạn.
[CODE] khởi động lại fastboot [/ CODE]
4.Làm xong !! This is will install TWRP on your device

[B][COLOR=rgb(226, 80, 65)][SIZE=5]3. Hướng dẫn Install Magisk Root[/SIZE][/COLOR]
Làm thế nào để Root LG V40 thinq:[/B]
[CENTER][B]Tải xuống[/B]
*** Văn bản ẩn: không thể được trích dẫn. ***
[/CENTER]
[LIST=1]
[*][B]Load xuống[/B]   và sao chép [B] Magisk 19.3.zip[/B] vào thiết bị bộ nhớ.
[*]Khởi động lại điện thoại lên twrp bằng cách nhấn nút Tăng âm lượng và Nguồn nút
[*]Flash [B]Magisk 19.3[/B] and [B]No_verity _opt_encrypt.ZIP[/B] thông qua Install.
[*]Khởi động lại hệ thống ngay bây giờ
[/LIST]
[/QUOTE]
cảm ơn ad
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock