𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞

Android-OS

Staff
Joined
Jun 15, 2020
Messages
155
Country flag
Hướng Dẫn Up Rom (cập nhật phần mềm) LG V50, V50S bằng Tool LGUP bản mới.
2019111100008_0.jpg
I). Chuẩn bị :
Link Download từ OneDrive By Microsoft
(Có yêu cầu đang nhập đăng ký tải khoản Microsoft)
LG Driver & LG UP NEW
You do not have permission to view link Log in or register now.
Firmware KDZMã nhà mạngLink Download
V510N20e_00_KT_KR_OP_0506.kdz
KTF (Android 10)
You do not have permission to view link Log in or register now.
V510N20e_00_LGU_KR_OP_0506.kdz
LGT (Android 10)
You do not have permission to view link Log in or register now.
V510N20e_00_SKT_KR_OP_0506.kdz
SKT (Android 10)
You do not have permission to view link Log in or register now.

II). Hướng Dẫn Cài Đặt :
Giải nén các file zip trên để lấy file cài đặt.
Cài đặt theo từng Step 1Step 2 vào máy tính.
Zalo_ScreenShot_24_1_2022_99161.png
Sau khi cài xong Step 2 bạn hãy chép file "common" trong file Step 3 và đường dẫn "C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP\model".như hình dưới.
Zalo_ScreenShot_24_1_2022_829281.png
  • Tắt nguồn điện thoại
  • Bấm giữ phím "Tăng âm lượng + cấm cáp" để vào chế độ Download Mode.
Tiếp theo vào theo đường dẫn "C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP" để khởi chạy file LGUP.exe.
Zalo_ScreenShot_24_1_2022_834766.png
Sau khi khởi chạy thành công LGUP.exe sẽ có giao diện như hình dưới.
Zalo_ScreenShot_24_1_2022_839651.png
1. Port & Version : Hiên thông tin như trên là tools đã nhận diện được thiết bị.
2. Process : Tuỳ chọn cập nhật hệ thống
3. BIN File : Hiện thông tin file rom mà bạn đã chọn
4. BIN File : Bấm vào đó để chọn đến file rom mà bạn vừa tải về.
Sau khi các thông tin trên đã giống với hình mẫu thì bạn Bấm nút "Start" và chờ cho thiết bị khởi động lên thôi.
 

danh87ak

Registered
Joined
Mar 29, 2022
Messages
1
Hướng Dẫn Up Rom (cập nhật phần mềm) LG V50, V50S bằng Tool LGUP bản mới.
I). Chuẩn bị : (Hướng dẫn lấy link tải)
  • LG Driver & LG UP NEW
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
  • ROM - Firmware KDZ
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


II). Hướng Dẫn Cài Đặt :

Giải nén các file zip trên để lấy file cài đặt.
Cài đặt theo từng Step 1Step 2 vào máy tính.
Sau khi cài xong Step 2 bạn hãy chép file "common" trong file Step 3 và đường dẫn "C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP\model".như hình dưới.
  • Tắt nguồn điện thoại
  • Bấm giữ phím "Tăng âm lượng + cấm cáp" để vào chế độ Download Mode.
Tiếp theo vào theo đường dẫn "C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP" để khởi chạy file LGUP.exe.
Sau khi khởi chạy thành công LGUP.exe sẽ có giao diện như hình dưới.

Sau khi các thông tin trên đã giống với hình mẫu thì bạn Bấm nút "Start" và chờ cho thiết bị khởi động lên thôi.
thank
 

nguyentuan123

Registered
Joined
Mar 24, 2021
Messages
1
Country flag
Hướng Dẫn Up Rom (cập nhật phần mềm) LG V50, V50S bằng Tool LGUP bản mới.
I). Chuẩn bị : (Hướng dẫn lấy link tải)
  • LG Driver & LG UP NEW
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
  • ROM - Firmware KDZ
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


II). Hướng Dẫn Cài Đặt :

Giải nén các file zip trên để lấy file cài đặt.
Cài đặt theo từng Step 1Step 2 vào máy tính.
Sau khi cài xong Step 2 bạn hãy chép file "common" trong file Step 3 và đường dẫn "C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP\model".như hình dưới.
  • Tắt nguồn điện thoại
  • Bấm giữ phím "Tăng âm lượng + cấm cáp" để vào chế độ Download Mode.
Tiếp theo vào theo đường dẫn "C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP" để khởi chạy file LGUP.exe.
Sau khi khởi chạy thành công LGUP.exe sẽ có giao diện như hình dưới.

Sau khi các thông tin trên đã giống với hình mẫu thì bạn Bấm nút "Start" và chờ cho thiết bị khởi động lên thôi.
like
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

GalaxyOS Shop- Tham khảo và mua các sản phẩm công nghệ.

Donate For GalaxyOS Team

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom