𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

12346q

Registered
Joined
Apr 17, 2022
Messages
1
Country flag
Hướng Dẫn Up Rom (cập nhật phần mềm) LG V50, V50S bằng Tool LGUP bản mới.
I). Chuẩn bị : (Hướng dẫn lấy link tải)
 • LG Driver & LG UP NEW
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
 • ROM - Firmware KDZ
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


II). Hướng Dẫn Cài Đặt :

Giải nén các file zip trên để lấy file cài đặt.
Cài đặt theo từng Step 1Step 2 vào máy tính.
Sau khi cài xong Step 2 bạn hãy chép file "common" trong file Step 3 và đường dẫn "C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP\model".như hình dưới.
 • Tắt nguồn điện thoại
 • Bấm giữ phím "Tăng âm lượng + cấm cáp" để vào chế độ Download Mode.
Tiếp theo vào theo đường dẫn "C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP" để khởi chạy file LGUP.exe.
Sau khi khởi chạy thành công LGUP.exe sẽ có giao diện như hình dưới.

Sau khi các thông tin trên đã giống với hình mẫu thì bạn Bấm nút "Start" và chờ cho thiết bị khởi động lên thôi.
thanks
 

vsssksm

Registered
Joined
Apr 17, 2022
Messages
1
Country flag
Hướng Dẫn Up Rom (cập nhật phần mềm) LG V50, V50S bằng Tool LGUP bản mới.
I). Chuẩn bị : (Hướng dẫn lấy link tải)
 • LG Driver & LG UP NEW
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
 • ROM - Firmware KDZ
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


II). Hướng Dẫn Cài Đặt :

Giải nén các file zip trên để lấy file cài đặt.
Cài đặt theo từng Step 1Step 2 vào máy tính.
Sau khi cài xong Step 2 bạn hãy chép file "common" trong file Step 3 và đường dẫn "C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP\model".như hình dưới.
 • Tắt nguồn điện thoại
 • Bấm giữ phím "Tăng âm lượng + cấm cáp" để vào chế độ Download Mode.
Tiếp theo vào theo đường dẫn "C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP" để khởi chạy file LGUP.exe.
Sau khi khởi chạy thành công LGUP.exe sẽ có giao diện như hình dưới.

Sau khi các thông tin trên đã giống với hình mẫu thì bạn Bấm nút "Start" và chờ cho thiết bị khởi động lên thôi.
thanks
 

nguyen duc son

Registered
Joined
Apr 18, 2022
Messages
1
Country flag
Hướng Dẫn Up Rom (cập nhật phần mềm) LG V50, V50S bằng Tool LGUP bản mới.
I). Chuẩn bị : (Hướng dẫn lấy link tải)
 • LG Driver & LG UP NEW
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
 • ROM - Firmware KDZ
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


II). Hướng Dẫn Cài Đặt :

Giải nén các file zip trên để lấy file cài đặt.
Cài đặt theo từng Step 1Step 2 vào máy tính.
Sau khi cài xong Step 2 bạn hãy chép file "common" trong file Step 3 và đường dẫn "C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP\model".như hình dưới.
 • Tắt nguồn điện thoại
 • Bấm giữ phím "Tăng âm lượng + cấm cáp" để vào chế độ Download Mode.
Tiếp theo vào theo đường dẫn "C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP" để khởi chạy file LGUP.exe.
Sau khi khởi chạy thành công LGUP.exe sẽ có giao diện như hình dưới.

Sau khi các thông tin trên đã giống với hình mẫu thì bạn Bấm nút "Start" và chờ cho thiết bị khởi động lên thôi.
thử ạ
 

Gtcgb1

Registered
Joined
Apr 18, 2022
Messages
2
Country flag
Hướng Dẫn Up Rom (cập nhật phần mềm) LG V50, V50S bằng Tool LGUP bản mới.
I). Chuẩn bị : (Hướng dẫn lấy link tải)
 • LG Driver & LG UP NEW
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
 • ROM - Firmware KDZ
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


II). Hướng Dẫn Cài Đặt :

Giải nén các file zip trên để lấy file cài đặt.
Cài đặt theo từng Step 1Step 2 vào máy tính.
Sau khi cài xong Step 2 bạn hãy chép file "common" trong file Step 3 và đường dẫn "C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP\model".như hình dưới.
 • Tắt nguồn điện thoại
 • Bấm giữ phím "Tăng âm lượng + cấm cáp" để vào chế độ Download Mode.
Tiếp theo vào theo đường dẫn "C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP" để khởi chạy file LGUP.exe.
Sau khi khởi chạy thành công LGUP.exe sẽ có giao diện như hình dưới.

Sau khi các thông tin trên đã giống với hình mẫu thì bạn Bấm nút "Start" và chờ cho thiết bị khởi động lên thôi.
Ok
Hướng Dẫn Up Rom (cập nhật phần mềm) LG V50, V50S bằng Tool LGUP bản mới.
I). Chuẩn bị : (Hướng dẫn lấy link tải)
 • LG Driver & LG UP NEW
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
 • ROM - Firmware KDZ
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


II). Hướng Dẫn Cài Đặt :

Giải nén các file zip trên để lấy file cài đặt.
Cài đặt theo từng Step 1Step 2 vào máy tính.
Sau khi cài xong Step 2 bạn hãy chép file "common" trong file Step 3 và đường dẫn "C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP\model".như hình dưới.
 • Tắt nguồn điện thoại
 • Bấm giữ phím "Tăng âm lượng + cấm cáp" để vào chế độ Download Mode.
Tiếp theo vào theo đường dẫn "C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP" để khởi chạy file LGUP.exe.
Sau khi khởi chạy thành công LGUP.exe sẽ có giao diện như hình dưới.

Sau khi các thông tin trên đã giống với hình mẫu thì bạn Bấm nút "Start" và chờ cho thiết bị khởi động lên thôi.
ok
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
USD
Top Bottom