ROM CUSTUM ROM GLOBAL CHO SAMSUNG GALAXY TAB E (SM-T560)

𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

N.C.T

Thành Viên Nhiệt Tình
Staff member
Joined
Jun 15, 2020
Messages
41
Reaction score
30
Country flag
Rom Global là ROM hỗ trợ đầy đủ ngôn ngữ (bao gồm Tiếng Việt) và CH Play
maxresdefault.jpg

ROM Global cho Samsung Galaxy Tab E (SM-T560)

Hướng dẫn cài đặt:
 1. Cài driver samsung cho máy tính và Odin:
  You do not have permission to view link Log in or register now.
  .
 2. Tải và giải nén bản rom ở link bên dưới.
 3. Sao lưu lại dữ liệu trên điện thoại > tắt máy > đưa về chế độ Download Mode (tắt nguồn, ấn giữ đồng thời 3 phím Nguồn + Home + Giảm Âm Lượng) > kết nối với máy tính
 4. Mở Odin và chọn đủ 4 file: BL, AP, CP, CSC
 5. Ấn START và đợi tool báo PASS là xong > điện thoại sẽ tự khởi động lại
18052956_1510378582320268_281069402_n.jpg

DOWNLOAD: GLOBAL_ROM_SM-T560_FULL_CHPLAY.zip (728M)
[REPLY]
You do not have permission to view link Log in or register now.
(728M) [/REPLY]
 
Last edited by a moderator:

khanh

Registered
Joined
Sep 6, 2020
Messages
1
Reaction score
1
Country flag
Rom Global là ROM hỗ trợ đầy đủ ngôn ngữ (bao gồm Tiếng Việt) và CH Play
View attachment 96
ROM Global cho Samsung Galaxy Tab E (SM-T560)

Hướng dẫn cài đặt:
 1. Cài driver samsung cho máy tính và Odin:
  You do not have permission to view link Log in or register now.
  .
 2. Tải và giải nén bản rom ở link bên dưới.
 3. Sao lưu lại dữ liệu trên điện thoại > tắt máy > đưa về chế độ Download Mode (tắt nguồn, ấn giữ đồng thời 3 phím Nguồn + Home + Giảm Âm Lượng) > kết nối với máy tính
 4. Mở Odin và chọn đủ 4 file: BL, AP, CP, CSC
 5. Ấn START và đợi tool báo PASS là xong > điện thoại sẽ tự khởi động lại
View attachment 97
DOWNLOAD: GLOBAL_ROM_SM-T560_FULL_CHPLAY.zip (728M)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
 

ABDGH

Registered
Joined
Sep 20, 2021
Messages
1
Reaction score
0
Country flag
Rom Global là ROM hỗ trợ đầy đủ ngôn ngữ (bao gồm Tiếng Việt) và CH Play
View attachment 96
ROM Global cho Samsung Galaxy Tab E (SM-T560)

Hướng dẫn cài đặt:
 1. Cài driver samsung cho máy tính và Odin:
  You do not have permission to view link Log in or register now.
  .
 2. Tải và giải nén bản rom ở link bên dưới.
 3. Sao lưu lại dữ liệu trên điện thoại > tắt máy > đưa về chế độ Download Mode (tắt nguồn, ấn giữ đồng thời 3 phím Nguồn + Home + Giảm Âm Lượng) > kết nối với máy tính
 4. Mở Odin và chọn đủ 4 file: BL, AP, CP, CSC
 5. Ấn START và đợi tool báo PASS là xong > điện thoại sẽ tự khởi động lại
View attachment 97
DOWNLOAD: GLOBAL_ROM_SM-T560_FULL_CHPLAY.zip (728M)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
 

sevenlovboy

Registered
Joined
Sep 27, 2021
Messages
1
Reaction score
0
Country flag
Rom Global là ROM hỗ trợ đầy đủ ngôn ngữ (bao gồm Tiếng Việt) và CH Play
View attachment 96
ROM Global cho Samsung Galaxy Tab E (SM-T560)

Hướng dẫn cài đặt:
 1. Cài driver samsung cho máy tính và Odin:
  You do not have permission to view link Log in or register now.
  .
 2. Tải và giải nén bản rom ở link bên dưới.
 3. Sao lưu lại dữ liệu trên điện thoại > tắt máy > đưa về chế độ Download Mode (tắt nguồn, ấn giữ đồng thời 3 phím Nguồn + Home + Giảm Âm Lượng) > kết nối với máy tính
 4. Mở Odin và chọn đủ 4 file: BL, AP, CP, CSC
 5. Ấn START và đợi tool báo PASS là xong > điện thoại sẽ tự khởi động lại
View attachment 97
DOWNLOAD: GLOBAL_ROM_SM-T560_FULL_CHPLAY.zip (728M)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 

dangquoctuan

Registered
Joined
Nov 8, 2021
Messages
1
Reaction score
0
Country flag
Rom Global là ROM hỗ trợ đầy đủ ngôn ngữ (bao gồm Tiếng Việt) và CH Play
View attachment 96
ROM Global cho Samsung Galaxy Tab E (SM-T560)

Hướng dẫn cài đặt:
 1. Cài driver samsung cho máy tính và Odin:
  You do not have permission to view link Log in or register now.
  .
 2. Tải và giải nén bản rom ở link bên dưới.
 3. Sao lưu lại dữ liệu trên điện thoại > tắt máy > đưa về chế độ Download Mode (tắt nguồn, ấn giữ đồng thời 3 phím Nguồn + Home + Giảm Âm Lượng) > kết nối với máy tính
 4. Mở Odin và chọn đủ 4 file: BL, AP, CP, CSC
 5. Ấn START và đợi tool báo PASS là xong > điện thoại sẽ tự khởi động lại
View attachment 97
DOWNLOAD: GLOBAL_ROM_SM-T560_FULL_CHPLAY.zip (728M)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
uppppppppppppp
 

damara

Registered
Joined
Dec 13, 2021
Messages
2
Reaction score
0
Rom Global là ROM hỗ trợ đầy đủ ngôn ngữ (bao gồm Tiếng Việt) và CH Play
View attachment 96
ROM Global cho Samsung Galaxy Tab E (SM-T560)

Hướng dẫn cài đặt:
 1. Cài driver samsung cho máy tính và Odin:
  You do not have permission to view link Log in or register now.
  .
 2. Tải và giải nén bản rom ở link bên dưới.
 3. Sao lưu lại dữ liệu trên điện thoại > tắt máy > đưa về chế độ Download Mode (tắt nguồn, ấn giữ đồng thời 3 phím Nguồn + Home + Giảm Âm Lượng) > kết nối với máy tính
 4. Mở Odin và chọn đủ 4 file: BL, AP, CP, CSC
 5. Ấn START và đợi tool báo PASS là xong > điện thoại sẽ tự khởi động lại
View attachment 97
DOWNLOAD: GLOBAL_ROM_SM-T560_FULL_CHPLAY.zip (728M)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
up
 

nguyenviet

Registered
Joined
Dec 31, 2021
Messages
1
Reaction score
1
Country flag
Rom Global là ROM hỗ trợ đầy đủ ngôn ngữ (bao gồm Tiếng Việt) và CH Play
View attachment 96
ROM Global cho Samsung Galaxy Tab E (SM-T560)

Hướng dẫn cài đặt:
 1. Cài driver samsung cho máy tính và Odin:
  You do not have permission to view link Log in or register now.
  .
 2. Tải và giải nén bản rom ở link bên dưới.
 3. Sao lưu lại dữ liệu trên điện thoại > tắt máy > đưa về chế độ Download Mode (tắt nguồn, ấn giữ đồng thời 3 phím Nguồn + Home + Giảm Âm Lượng) > kết nối với máy tính
 4. Mở Odin và chọn đủ 4 file: BL, AP, CP, CSC
 5. Ấn START và đợi tool báo PASS là xong > điện thoại sẽ tự khởi động lại
View attachment 97
DOWNLOAD: GLOBAL_ROM_SM-T560_FULL_CHPLAY.zip (728M)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
thanks
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock