ROM CUSTUM ROM NOTE 7 PORT NOTE 4 ỔN ĐỊNH, MƯỢT, MÁT MÁY, [ANDROID 7.0 NOUGAT]

tulonely

Thành viên mới
29/3/21
3
0
1
Xin chào anh em, Mình tiếp tục chia sẽ đến anh em bản rom Android 7.0 Port từ Note 7 sang Note 4 với đầy đủ tính nắng, có thể nói đây là bản rom Quốc tế ổn định cho anh em đang dùng note 4 nhưng muốn một bản rom phiên bản mới, trải nghiệm mới và kèm theo đó là sự ổn định, có thể dùng lâu dài được thì đây là bản rom đáng chú ý dành cho các bạn.
THIẾT BỊ HỖ TRỢ
 • Tên thiết bị: Galaxy Note 4
 • Hỗ trợ: N910C, N910H, N910U, N910S, N910L, N910K, N915S/L/K, N916S/L/K
 • Thương hiệu: SAMSUNG
 • Loại sim : 1 sim
 • Phiên bản Android: 7.0 Nougat
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt / Đa ngôn ngữ
 • Loại tệp; REFINED_N7FE_PORT_NOTE4_PUBLIC.zip
 • Loại chip: Exynos
 • Thời gian khởi động lần đầu: 10 Phút
Fully ported Note 7FE Firmware
 • Android 7.0 Nougat
 • Deodexed
 • Slightly debloated
 • Zipaligned
 • optimised
 • Same Battery as Stock if not better
 • Full Samsung experience 8.1 without missing vital apps
 • Rooted with Magisk
 • BusyBox
 • And all the goodies Nougat brings
Port Features
 • Fully featured Note7 system
 • Oreo Edge Panels
 • ScrollCapture
 • ScreenWrite
 • Native Blur
 • BixbyHome
 • Exclusive samsung apps
 • Ssecure/Secure Wifi etc
 • Improved performance
 • Bunch of S9 Apps
 • Official status in settings
 • PrivateMode
 • Native AppLock
 • Wifi S-Secure
 • Native Screen Videorecorder
 • 1600 Fonts Mod
 • Sprotect
 • Live Drawing
 • Many prop tweaks
 • Many more goodies
Kernel
 • HeliosKernel 2.0
 • Optimized for refined
 • GCC 6.1.1 For massive performance
 • Overclocking support for both CPU/GPU
 • Tons of CPU/IO Governors
 • ALL Exynos variants support for nougat
 • and many more goodies you can track in git or change-logs
Hướng Dẫn cài đặt.
 • Cài đặt TWRP mới nhất (link bên dưới)
 • Tải xuống (các file Rom.zip)
 • Khởi động vào recovery
 • Chọn mục: Wipe >> Advanced Wipe >> Chọn cả 4 mục là System,Data,Cache, Dalvik/ART Cache trược qua để xóa dữ liệu.
 • Quay lại chọn Install >> Romxxx.zip.
 • Bấm Reboot System để khởi động lại và tận hưởng

Download Rom Note 7 Port Note 4
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Vui lòng để lại bình luận bên dưới để thấy link tải xuống của bản rom

Recovery TWRP
Một số hình ảnh của em nó:
SPECIAL THANKS
@bonuzzz For being so awesome, and fixing RIL on note4 and his AUDIO work
@dl12345 for also being awesome, and fixing major bugs in his AOSP that directly helped
@geiti94 for collaborating on this project
@corsicanu And @BlackMesa123 for ALOT, bless you two
@Noxxxious for helping with kernels
@griffin98 and @mohi1117 for camera help
@topjohnwu for for magisk
@yashdsaraf for Busybox
@RickyBush_ For IOS Emojis
@Grouxho for Modded Samsung Video recorder
@A.R.I.S.E Team for V4Arise
@ananjaser1211 Anan Jaser
And big thanks to my eliteTeam and DevKingsTeam
xd
 

tulonely

Thành viên mới
29/3/21
3
0
1
Xin chào anh em, Mình tiếp tục chia sẽ đến anh em bản rom Android 7.0 Port từ Note 7 sang Note 4 với đầy đủ tính nắng, có thể nói đây là bản rom Quốc tế ổn định cho anh em đang dùng note 4 nhưng muốn một bản rom phiên bản mới, trải nghiệm mới và kèm theo đó là sự ổn định, có thể dùng lâu dài được thì đây là bản rom đáng chú ý dành cho các bạn.
THIẾT BỊ HỖ TRỢ
 • Tên thiết bị: Galaxy Note 4
 • Hỗ trợ: N910C, N910H, N910U, N910S, N910L, N910K, N915S/L/K, N916S/L/K
 • Thương hiệu: SAMSUNG
 • Loại sim : 1 sim
 • Phiên bản Android: 7.0 Nougat
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt / Đa ngôn ngữ
 • Loại tệp; REFINED_N7FE_PORT_NOTE4_PUBLIC.zip
 • Loại chip: Exynos
 • Thời gian khởi động lần đầu: 10 Phút
Fully ported Note 7FE Firmware
 • Android 7.0 Nougat
 • Deodexed
 • Slightly debloated
 • Zipaligned
 • optimised
 • Same Battery as Stock if not better
 • Full Samsung experience 8.1 without missing vital apps
 • Rooted with Magisk
 • BusyBox
 • And all the goodies Nougat brings
Port Features
 • Fully featured Note7 system
 • Oreo Edge Panels
 • ScrollCapture
 • ScreenWrite
 • Native Blur
 • BixbyHome
 • Exclusive samsung apps
 • Ssecure/Secure Wifi etc
 • Improved performance
 • Bunch of S9 Apps
 • Official status in settings
 • PrivateMode
 • Native AppLock
 • Wifi S-Secure
 • Native Screen Videorecorder
 • 1600 Fonts Mod
 • Sprotect
 • Live Drawing
 • Many prop tweaks
 • Many more goodies
Kernel
 • HeliosKernel 2.0
 • Optimized for refined
 • GCC 6.1.1 For massive performance
 • Overclocking support for both CPU/GPU
 • Tons of CPU/IO Governors
 • ALL Exynos variants support for nougat
 • and many more goodies you can track in git or change-logs
Hướng Dẫn cài đặt.
 • Cài đặt TWRP mới nhất (link bên dưới)
 • Tải xuống (các file Rom.zip)
 • Khởi động vào recovery
 • Chọn mục: Wipe >> Advanced Wipe >> Chọn cả 4 mục là System,Data,Cache, Dalvik/ART Cache trược qua để xóa dữ liệu.
 • Quay lại chọn Install >> Romxxx.zip.
 • Bấm Reboot System để khởi động lại và tận hưởng

Download Rom Note 7 Port Note 4
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Vui lòng để lại bình luận bên dưới để thấy link tải xuống của bản rom

Recovery TWRP
Một số hình ảnh của em nó:
SPECIAL THANKS
@bonuzzz For being so awesome, and fixing RIL on note4 and his AUDIO work
@dl12345 for also being awesome, and fixing major bugs in his AOSP that directly helped
@geiti94 for collaborating on this project
@corsicanu And @BlackMesa123 for ALOT, bless you two
@Noxxxious for helping with kernels
@griffin98 and @mohi1117 for camera help
@topjohnwu for for magisk
@yashdsaraf for Busybox
@RickyBush_ For IOS Emojis
@Grouxho for Modded Samsung Video recorder
@A.R.I.S.E Team for V4Arise
@ananjaser1211 Anan Jaser
And big thanks to my eliteTeam and DevKingsTeam
 

tonyteots181

Thành viên mới
5/4/21
3
0
1
Xin chào anh em, Mình tiếp tục chia sẽ đến anh em bản rom Android 7.0 Port từ Note 7 sang Note 4 với đầy đủ tính nắng, có thể nói đây là bản rom Quốc tế ổn định cho anh em đang dùng note 4 nhưng muốn một bản rom phiên bản mới, trải nghiệm mới và kèm theo đó là sự ổn định, có thể dùng lâu dài được thì đây là bản rom đáng chú ý dành cho các bạn.
THIẾT BỊ HỖ TRỢ
 • Tên thiết bị: Galaxy Note 4
 • Hỗ trợ: N910C, N910H, N910U, N910S, N910L, N910K, N915S/L/K, N916S/L/K
 • Thương hiệu: SAMSUNG
 • Loại sim : 1 sim
 • Phiên bản Android: 7.0 Nougat
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt / Đa ngôn ngữ
 • Loại tệp; REFINED_N7FE_PORT_NOTE4_PUBLIC.zip
 • Loại chip: Exynos
 • Thời gian khởi động lần đầu: 10 Phút
Fully ported Note 7FE Firmware
 • Android 7.0 Nougat
 • Deodexed
 • Slightly debloated
 • Zipaligned
 • optimised
 • Same Battery as Stock if not better
 • Full Samsung experience 8.1 without missing vital apps
 • Rooted with Magisk
 • BusyBox
 • And all the goodies Nougat brings
Port Features
 • Fully featured Note7 system
 • Oreo Edge Panels
 • ScrollCapture
 • ScreenWrite
 • Native Blur
 • BixbyHome
 • Exclusive samsung apps
 • Ssecure/Secure Wifi etc
 • Improved performance
 • Bunch of S9 Apps
 • Official status in settings
 • PrivateMode
 • Native AppLock
 • Wifi S-Secure
 • Native Screen Videorecorder
 • 1600 Fonts Mod
 • Sprotect
 • Live Drawing
 • Many prop tweaks
 • Many more goodies
Kernel
 • HeliosKernel 2.0
 • Optimized for refined
 • GCC 6.1.1 For massive performance
 • Overclocking support for both CPU/GPU
 • Tons of CPU/IO Governors
 • ALL Exynos variants support for nougat
 • and many more goodies you can track in git or change-logs
Hướng Dẫn cài đặt.
 • Cài đặt TWRP mới nhất (link bên dưới)
 • Tải xuống (các file Rom.zip)
 • Khởi động vào recovery
 • Chọn mục: Wipe >> Advanced Wipe >> Chọn cả 4 mục là System,Data,Cache, Dalvik/ART Cache trược qua để xóa dữ liệu.
 • Quay lại chọn Install >> Romxxx.zip.
 • Bấm Reboot System để khởi động lại và tận hưởng

Download Rom Note 7 Port Note 4
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Vui lòng để lại bình luận bên dưới để thấy link tải xuống của bản rom

Recovery TWRP
Một số hình ảnh của em nó:
SPECIAL THANKS
@bonuzzz For being so awesome, and fixing RIL on note4 and his AUDIO work
@dl12345 for also being awesome, and fixing major bugs in his AOSP that directly helped
@geiti94 for collaborating on this project
@corsicanu And @BlackMesa123 for ALOT, bless you two
@Noxxxious for helping with kernels
@griffin98 and @mohi1117 for camera help
@topjohnwu for for magisk
@yashdsaraf for Busybox
@RickyBush_ For IOS Emojis
@Grouxho for Modded Samsung Video recorder
@A.R.I.S.E Team for V4Arise
@ananjaser1211 Anan Jaser
And big thanks to my eliteTeam and DevKingsTeam
sao mã nào cũng có
mà N910G lại ko có
buồn ad ghê
 

cududu

Thành viên mới
7/4/21
1
0
1
Xin chào anh em, Mình tiếp tục chia sẽ đến anh em bản rom Android 7.0 Port từ Note 7 sang Note 4 với đầy đủ tính nắng, có thể nói đây là bản rom Quốc tế ổn định cho anh em đang dùng note 4 nhưng muốn một bản rom phiên bản mới, trải nghiệm mới và kèm theo đó là sự ổn định, có thể dùng lâu dài được thì đây là bản rom đáng chú ý dành cho các bạn.
THIẾT BỊ HỖ TRỢ
 • Tên thiết bị: Galaxy Note 4
 • Hỗ trợ: N910C, N910H, N910U, N910S, N910L, N910K, N915S/L/K, N916S/L/K
 • Thương hiệu: SAMSUNG
 • Loại sim : 1 sim
 • Phiên bản Android: 7.0 Nougat
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt / Đa ngôn ngữ
 • Loại tệp; REFINED_N7FE_PORT_NOTE4_PUBLIC.zip
 • Loại chip: Exynos
 • Thời gian khởi động lần đầu: 10 Phút
Fully ported Note 7FE Firmware
 • Android 7.0 Nougat
 • Deodexed
 • Slightly debloated
 • Zipaligned
 • optimised
 • Same Battery as Stock if not better
 • Full Samsung experience 8.1 without missing vital apps
 • Rooted with Magisk
 • BusyBox
 • And all the goodies Nougat brings
Port Features
 • Fully featured Note7 system
 • Oreo Edge Panels
 • ScrollCapture
 • ScreenWrite
 • Native Blur
 • BixbyHome
 • Exclusive samsung apps
 • Ssecure/Secure Wifi etc
 • Improved performance
 • Bunch of S9 Apps
 • Official status in settings
 • PrivateMode
 • Native AppLock
 • Wifi S-Secure
 • Native Screen Videorecorder
 • 1600 Fonts Mod
 • Sprotect
 • Live Drawing
 • Many prop tweaks
 • Many more goodies
Kernel
 • HeliosKernel 2.0
 • Optimized for refined
 • GCC 6.1.1 For massive performance
 • Overclocking support for both CPU/GPU
 • Tons of CPU/IO Governors
 • ALL Exynos variants support for nougat
 • and many more goodies you can track in git or change-logs
Hướng Dẫn cài đặt.
 • Cài đặt TWRP mới nhất (link bên dưới)
 • Tải xuống (các file Rom.zip)
 • Khởi động vào recovery
 • Chọn mục: Wipe >> Advanced Wipe >> Chọn cả 4 mục là System,Data,Cache, Dalvik/ART Cache trược qua để xóa dữ liệu.
 • Quay lại chọn Install >> Romxxx.zip.
 • Bấm Reboot System để khởi động lại và tận hưởng

Download Rom Note 7 Port Note 4
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Vui lòng để lại bình luận bên dưới để thấy link tải xuống của bản rom

Recovery TWRP
Một số hình ảnh của em nó:
SPECIAL THANKS
@bonuzzz For being so awesome, and fixing RIL on note4 and his AUDIO work
@dl12345 for also being awesome, and fixing major bugs in his AOSP that directly helped
@geiti94 for collaborating on this project
@corsicanu And @BlackMesa123 for ALOT, bless you two
@Noxxxious for helping with kernels
@griffin98 and @mohi1117 for camera help
@topjohnwu for for magisk
@yashdsaraf for Busybox
@RickyBush_ For IOS Emojis
@Grouxho for Modded Samsung Video recorder
@A.R.I.S.E Team for V4Arise
@ananjaser1211 Anan Jaser
And big thanks to my eliteTeam and DevKingsTeam
 

thinh4689

Thành viên
21/3/21
9
1
1
Mods, patches and quick zips

RN V6.0 PATCH 1
- Fix YouTube showing a green screen when playing at higher res/frames (AVC bug again..) this may or may not break sending video files in whatsapp. i have no idea.

Download PATCH 1
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

RN V6.0 PATCH 2
- Fix GreenYoutube and laggy videos in apps (Patch 1)
- Removed DC connection (its an icon)
- Reduced Back Microphone gain while using speaker incalls (Top Mic)
- Adjusted Audio mods to not boost alot
- Fixed Headphones Microphone incall
- Updated and fixed Theme FC when applying themes
- WiFi Driver improvment (Less jitter, more stable)
- More GPS Changes (Might help in longer overall stability)
>While indoors my GPS accuracy and satalites in view got improved and Location FIX got faster
>Might mean that you dont need to use GPS Killer as often
- Fix WriteOnPDF and SamsungMax VPN FCs (choosable in aroma)
- Fix Release date in settings lol

No need to wipe data or anything when flashing this update. , it contains PATCH 1 so if you are a new user. flash it after RN_6.0 Zip
P.S : if you still faced spdf note crashes, Wipe cache/dalvik-cache in TWRP
P.S 2 : if you had call echo, untick sound mods

Download PATCH 2
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
bbbbbb
 

thinh4689

Thành viên
21/3/21
9
1
1
Mods, patches and quick zips

RN V6.0 PATCH 1
- Fix YouTube showing a green screen when playing at higher res/frames (AVC bug again..) this may or may not break sending video files in whatsapp. i have no idea.

Download PATCH 1
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

RN V6.0 PATCH 2
- Fix GreenYoutube and laggy videos in apps (Patch 1)
- Removed DC connection (its an icon)
- Reduced Back Microphone gain while using speaker incalls (Top Mic)
- Adjusted Audio mods to not boost alot
- Fixed Headphones Microphone incall
- Updated and fixed Theme FC when applying themes
- WiFi Driver improvment (Less jitter, more stable)
- More GPS Changes (Might help in longer overall stability)
>While indoors my GPS accuracy and satalites in view got improved and Location FIX got faster
>Might mean that you dont need to use GPS Killer as often
- Fix WriteOnPDF and SamsungMax VPN FCs (choosable in aroma)
- Fix Release date in settings lol

No need to wipe data or anything when flashing this update. , it contains PATCH 1 so if you are a new user. flash it after RN_6.0 Zip
P.S : if you still faced spdf note crashes, Wipe cache/dalvik-cache in TWRP
P.S 2 : if you had call echo, untick sound mods

Download PATCH 2
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
ssss
 

thinh4689

Thành viên
21/3/21
9
1
1
[QUOTE = "Android-OS, post: 672, member: 4"]
Xin chào anh em, Mình tiếp tục chia sẽ đến anh em bản rom Android 7.0 Port từ Note 7 sang Note 4 với đầy đủ tính nắng, có thể nói đây là bản rom Quốc tế ổn định cho anh em đang dùng note 4 nhưng muốn một bản rom phiên bản mới, trải nghiệm mới và kèm theo đó là sự ổn định, có thể dùng lâu dài được thì đây là bản rom đáng chú ý dành cho các bạn.
THIẾT BỊ HỖ TRỢ
 • Tên thiết bị: Galaxy Note 4
 • Hỗ trợ: N910C, N910H, N910U, N910S, N910L, N910K, N915S/L/K, N916S/L/K
 • Thương hiệu: SAMSUNG
 • Loại sim : 1 sim
 • Phiên bản Android: 7.0 Nougat
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt / Đa ngôn ngữ
 • Loại tệp; REFINED_N7FE_PORT_NOTE4_PUBLIC.zip
 • Loại chip: Exynos
 • Thời gian khởi động lần đầu: 10 Phút
Đã chuyển đầy đủ Firmware cho Note 7FE
 • Android 7.0 Nougat
 • Deodexed
 • Đã ra mắt một chút
 • Zipaligned
 • tối ưu hóa
 • Pin giống như Cổ phiếu nếu không tốt hơn
 • Trải nghiệm Samsung 8.1 đầy đủ mà không thiếu các ứng dụng quan trọng
 • Root bằng Magisk
 • BusyBox
 • Và tất cả những điều tốt đẹp mà Nougat mang lại
Tính năng cổng
 • Hệ thống Note7 đầy đủ tính năng
 • Bảng điều khiển cạnh Oreo
 • ScrollCapture
 • ScreenWrite
 • Làm mờ tự nhiên
 • BixbyHome
 • Ứng dụng samsung độc quyền
 • Wi-Fi an toàn / Bảo mật, v.v.
 • Cải thiện hiệu suất
 • Một loạt ứng dụng S9
 • Trạng thái chính thức trong cài đặt
 • Chế độ riêng tư
 • Native AppLock
 • Wifi S-Secure
 • Máy quay video màn hình gốc
 • 1600 Phông chữ Mod
 • Sprotect
 • Vẽ trực tiếp
 • Nhiều chỉnh sửa hỗ trợ
 • Nhiều tiện ích khác
Kernel
 • HeliosKernel 2.0
 • Tối ưu hóa để tinh chỉnh
 • GCC 6.1.1 Cho hiệu suất lớn
 • Hỗ trợ ép xung cho cả CPU / GPU
 • Tấn thống đốc CPU / IO
 • TẤT CẢ các biến thể Exynos đều hỗ trợ cho kẹo hạnh phúc
 • và nhiều tiện ích khác mà bạn có thể theo dõi trong git hoặc nhật ký thay đổi
Hướng Dẫn cài đặt.
 • Cài đặt TWRP mới nhất (link bên dưới)
 • Tải xuống (các file Rom.zip)
 • Khởi động vào recovery
 • Chọn mục: Wipe >> Advanced Wipe >> Chọn cả 4 mục là System,Data,Cache, Dalvik/ART Cache trược qua để xóa dữ liệu.
 • Quay lại chọn Install >> Romxxx.zip.
 • Bấm Reboot System để khởi động lại và tận hưởng

Tải Rom Note 7 Port Note 4
*** Văn bản ẩn: không thể được trích dẫn. ***

Vui lòng để lại bình luận bên dưới để thấy link tải xuống của bản rom

Phục hồi TWRP
Một số hình ảnh của em nó:
CẢM TẠ
@bonuzzz Vì quá tuyệt vời và sửa lỗi RIL trên note4 và tác phẩm AUDIO của anh ấy
@ dl12345 vì cũng rất tuyệt vời và sửa các lỗi lớn trong AOSP của anh ấy đã trực tiếp giúp đỡ
@ geiti94 vì đã cộng tác trong dự án này
@ corsicanu Và @ BlackMesa123 cho ALOT, chúc phúc cho hai bạn
@ Noxxxious vì đã giúp đỡ với hạt nhân
@ griffin98 và @ mohi1117 để được trợ giúp về camera
@ topjohnwu vì quá ảo diệu
@yashdsaraf dành cho Busybox
@ RickyBush_ Dành cho Biểu tượng cảm xúc iOS
@ Grouxho dành cho đầu ghi video Samsung đã sửa đổi
@ARISE Team cho V4Arise
@ ananjaser1211 Anan Jaser
Và xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người ưu tú của tôi và DevKingsTeam
[/TRÍCH DẪN]
đồng ý
okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 

Vo QUang Nghia

Thành viên
14/5/21
7
0
1
Da Nang
Xin chào anh em, Mình tiếp tục chia sẽ đến anh em bản rom Android 7.0 Port từ Note 7 sang Note 4 với đầy đủ tính nắng, có thể nói đây là bản rom Quốc tế ổn định cho anh em đang dùng note 4 nhưng muốn một bản rom phiên bản mới, trải nghiệm mới và kèm theo đó là sự ổn định, có thể dùng lâu dài được thì đây là bản rom đáng chú ý dành cho các bạn.
THIẾT BỊ HỖ TRỢ
 • Tên thiết bị: Galaxy Note 4
 • Hỗ trợ: N910C, N910H, N910U, N910S, N910L, N910K, N915S/L/K, N916S/L/K
 • Thương hiệu: SAMSUNG
 • Loại sim : 1 sim
 • Phiên bản Android: 7.0 Nougat
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt / Đa ngôn ngữ
 • Loại tệp; REFINED_N7FE_PORT_NOTE4_PUBLIC.zip
 • Loại chip: Exynos
 • Thời gian khởi động lần đầu: 10 Phút
Fully ported Note 7FE Firmware
 • Android 7.0 Nougat
 • Deodexed
 • Slightly debloated
 • Zipaligned
 • optimised
 • Same Battery as Stock if not better
 • Full Samsung experience 8.1 without missing vital apps
 • Rooted with Magisk
 • BusyBox
 • And all the goodies Nougat brings
Port Features
 • Fully featured Note7 system
 • Oreo Edge Panels
 • ScrollCapture
 • ScreenWrite
 • Native Blur
 • BixbyHome
 • Exclusive samsung apps
 • Ssecure/Secure Wifi etc
 • Improved performance
 • Bunch of S9 Apps
 • Official status in settings
 • PrivateMode
 • Native AppLock
 • Wifi S-Secure
 • Native Screen Videorecorder
 • 1600 Fonts Mod
 • Sprotect
 • Live Drawing
 • Many prop tweaks
 • Many more goodies
Kernel
 • HeliosKernel 2.0
 • Optimized for refined
 • GCC 6.1.1 For massive performance
 • Overclocking support for both CPU/GPU
 • Tons of CPU/IO Governors
 • ALL Exynos variants support for nougat
 • and many more goodies you can track in git or change-logs
Hướng Dẫn cài đặt.
 • Cài đặt TWRP mới nhất (link bên dưới)
 • Tải xuống (các file Rom.zip)
 • Khởi động vào recovery
 • Chọn mục: Wipe >> Advanced Wipe >> Chọn cả 4 mục là System,Data,Cache, Dalvik/ART Cache trược qua để xóa dữ liệu.
 • Quay lại chọn Install >> Romxxx.zip.
 • Bấm Reboot System để khởi động lại và tận hưởng

Download Rom Note 7 Port Note 4
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Vui lòng để lại bình luận bên dưới để thấy link tải xuống của bản rom

Recovery TWRP
Một số hình ảnh của em nó:
SPECIAL THANKS
@bonuzzz For being so awesome, and fixing RIL on note4 and his AUDIO work
@dl12345 for also being awesome, and fixing major bugs in his AOSP that directly helped
@geiti94 for collaborating on this project
@corsicanu And @BlackMesa123 for ALOT, bless you two
@Noxxxious for helping with kernels
@griffin98 and @mohi1117 for camera help
@topjohnwu for for magisk
@yashdsaraf for Busybox
@RickyBush_ For IOS Emojis
@Grouxho for Modded Samsung Video recorder
@A.R.I.S.E Team for V4Arise
@ananjaser1211 Anan Jaser
And big thanks to my eliteTeam and DevKingsTeam
thanks
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Language / Ngôn Ngữ