How To Guide Rom Vivo y66 PD1612BF Tiếng Việt CHPLAY (Global)

𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

Android-OS

Staff
Joined
Jun 15, 2020
Messages
208
Reaction score
413
Country flag
vivo-y66-stock-rom-flash-file.jpg
ROM TIẾNG VIỆT & ADD CHPLAY VIVO Y66 .
 • Việt Hóa vivo Y66 full trên nền Stock .
 • Rom hoạt động ổn định,không phát sinh lỗi .
 • Thêm CHPlay dễ dàng tải ứng dụng từ kho ứng dụng của Google .
 • Tinh Chỉnh giúp vivo Y66 của bạn hoạt động mượt mà .
 • Xóa ứng dụng rác China .
 • Reset không mất Tiếng Việt .
 • Có tùy chọn Tiếng Việt trong menu
Link tải rom : [REPLY]
You do not have permission to view link Log in or register now.
[/REPLY]
 

hanny1981

Registered
Joined
Apr 5, 2021
Messages
3
Reaction score
0
Country flag
thank. CHO MÌNH XIN PASS GIẢI NÉN.
 
Last edited:

huynhhuu9x

Thành viên Kim Cương
Staff member
Joined
Jun 15, 2020
Messages
578
Reaction score
595
Country flag
thank. CHO MÌNH XIN PASS GIẢI NÉN.
Hiện file chứa pass bên mình do một ad bấm lộn xóa mất rồi ạ. bên mình đang tìm khôi phục lại file ạ
 

ngocmobile

Registered
Joined
Sep 17, 2021
Messages
1
Reaction score
0
Country flag
ROM TIẾNG VIỆT & ADD CHPLAY VIVO Y66 .
 • Việt Hóa vivo Y66 full trên nền Stock .
 • Rom hoạt động ổn định,không phát sinh lỗi .
 • Thêm CHPlay dễ dàng tải ứng dụng từ kho ứng dụng của Google .
 • Tinh Chỉnh giúp vivo Y66 của bạn hoạt động mượt mà .
 • Xóa ứng dụng rác China .
 • Reset không mất Tiếng Việt .
 • Có tùy chọn Tiếng Việt trong menu
Link tải rom : *** Hidden text: cannot be quoted. ***
cho e xin pass với ạ
 

haihavn

Registered
Joined
Oct 7, 2021
Messages
1
Reaction score
0
Country flag
ROM TIẾNG VIỆT & ADD CHPLAY VIVO Y66 .
 • Việt Hóa vivo Y66 full trên nền Stock .
 • Rom hoạt động ổn định,không phát sinh lỗi .
 • Thêm CHPlay dễ dàng tải ứng dụng từ kho ứng dụng của Google .
 • Tinh Chỉnh giúp vivo Y66 của bạn hoạt động mượt mà .
 • Xóa ứng dụng rác China .
 • Reset không mất Tiếng Việt .
 • Có tùy chọn Tiếng Việt trong menu
Link tải rom : *** Hidden text: cannot be quoted. ***
cảm ơn bạn
 

xuansinh94

Registered
Joined
Oct 11, 2021
Messages
1
Reaction score
0
Country flag
ROM TIẾNG VIỆT & ADD CHPLAY VIVO Y66 .
 • Việt Hóa vivo Y66 full trên nền Stock .
 • Rom hoạt động ổn định,không phát sinh lỗi .
 • Thêm CHPlay dễ dàng tải ứng dụng từ kho ứng dụng của Google .
 • Tinh Chỉnh giúp vivo Y66 của bạn hoạt động mượt mà .
 • Xóa ứng dụng rác China .
 • Reset không mất Tiếng Việt .
 • Có tùy chọn Tiếng Việt trong menu
Link tải rom : *** Hidden text: cannot be quoted. ***
link tải đâu ạ
 

nowich

Registered
Joined
Oct 5, 2020
Messages
3
Reaction score
0
Country flag
Hiện file chứa pass bên mình do một ad bấm lộn xóa mất rồi ạ. bên mình đang tìm khôi phục lại file ạ
 

huanrose

Registered
Joined
Dec 11, 2021
Messages
1
Reaction score
0
ROM TIẾNG VIỆT & ADD CHPLAY VIVO Y66 .
 • Việt Hóa vivo Y66 full trên nền Stock .
 • Rom hoạt động ổn định,không phát sinh lỗi .
 • Thêm CHPlay dễ dàng tải ứng dụng từ kho ứng dụng của Google .
 • Tinh Chỉnh giúp vivo Y66 của bạn hoạt động mượt mà .
 • Xóa ứng dụng rác China .
 • Reset không mất Tiếng Việt .
 • Có tùy chọn Tiếng Việt trong menu
Link tải rom : *** Hidden text: cannot be quoted. ***
thanks
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock