ROM CUSTUM ROM VOS Tonner Vsmart Live nền tảng Stock VOS 3.0

𝐂𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐠 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦𝐞𝐬𝐞. If not, press F5 and select again.

rayk024

Registered
Joined
Jan 17, 2021
Messages
8
Reaction score
0
Country flag
Bản VOS 3.0 Tonner là bản ROM dựa trên nền tảng Stock VOS 3.0
Cụ thể là bản vá mới nhất tháng 7
VOS Tonner:
 • Các app ứng dụng đều thuần google
 • Các app google được mod lại sao cho thuần hơn cả thuần google :v
 • Loại bỏ app rác
 • Tối ưu trải nghiệm người dùng
 • Tích hợp sẵn Youtube Vanced nhưng được Mod lại rất trực quan và tinh tế
 • Tích hợp Camera Mod lại từ cảm hứng Camera Xaomi và iphone
 • Tối ưu bộ nhớ RAM ( luôn trống ổn đinh 1,9GB khi đóng hết ap )
 • Tối ưu khả năng đa nhiệm
 • Đóng băng và loại bỏ hoàn toàn những ứng dụng chạy ngầm gây hao pin, nóng máy
 • Tối ưu hiệu năng: Thao tác vuốt chạm, tốc độ cuộn, hiệu ứng chuyển cảnh...
 • Tối ưu Pin: Theo mình đã trải nghiệm thì trâu hơn so với bình thường rất nhiều
 • Thêm tính năng quay màn hình ghi âm thanh hệ thống
 • Tối ưu lại giao diện thư viện trực quan, nhẹ ngàng, dễ sử dụng
 • Cách flash ROM hoàn toàn dễ dàng chỉ với một cú nhấn chuột mọi thứ sẽ tự động
Yêu cầu:
- Đã unlock bootloader

Hướng dẫn cài đặt :
B1: Đưa máy vào chế độ fastboot
B2: Kết nối với máy tính
B3: Trên máy tính chọn "OneClick.bat"
- Sau một hồi chợ đợi flash xong
B4: Vào recovery wipe cho sạch sẽ đảm bảo dùng ổn định
Kết luận: Đây là phiên bản VOS có trải nghiệm rất tốt dành cho Vsmart Live

Download
*** Hidden text: cadfgnnot be quoted. ***

VIDEO REVIEW:
Phát triển bởi :
@TeamRedesign
@Toan704
Nguồn :
You do not have permission to view link Log in or register now.
 

thaicuckiem

Registered
Joined
Mar 17, 2022
Messages
2
Reaction score
1
Bản VOS 3.0 Tonner là bản ROM dựa trên nền tảng Stock VOS 3.0
Cụ thể là bản vá mới nhất tháng 7
VOS Tonner:
 • Các app ứng dụng đều thuần google
 • Các app google được mod lại sao cho thuần hơn cả thuần google :v
 • Loại bỏ app rác
 • Tối ưu trải nghiệm người dùng
 • Tích hợp sẵn Youtube Vanced nhưng được Mod lại rất trực quan và tinh tế
 • Tích hợp Camera Mod lại từ cảm hứng Camera Xaomi và iphone
 • Tối ưu bộ nhớ RAM ( luôn trống ổn đinh 1,9GB khi đóng hết ap )
 • Tối ưu khả năng đa nhiệm
 • Đóng băng và loại bỏ hoàn toàn những ứng dụng chạy ngầm gây hao pin, nóng máy
 • Tối ưu hiệu năng: Thao tác vuốt chạm, tốc độ cuộn, hiệu ứng chuyển cảnh...
 • Tối ưu Pin: Theo mình đã trải nghiệm thì trâu hơn so với bình thường rất nhiều
 • Thêm tính năng quay màn hình ghi âm thanh hệ thống
 • Tối ưu lại giao diện thư viện trực quan, nhẹ ngàng, dễ sử dụng
 • Cách flash ROM hoàn toàn dễ dàng chỉ với một cú nhấn chuột mọi thứ sẽ tự động
Yêu cầu:
- Đã unlock bootloader

Hướng dẫn cài đặt :
B1: Đưa máy vào chế độ fastboot
B2: Kết nối với máy tính
B3: Trên máy tính chọn "OneClick.bat"
- Sau một hồi chợ đợi flash xong
B4: Vào recovery wipe cho sạch sẽ đảm bảo dùng ổn định
Kết luận: Đây là phiên bản VOS có trải nghiệm rất tốt dành cho Vsmart Live

Download
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

VIDEO REVIEW:
Phát triển bởi :
@TeamRedesign
@Toan704
Nguồn :
You do not have permission to view link Log in or register now.
oi doi oiiiii
 

Đăng ký tài khoản Microsoft One Drive tại đây để tải rom từ diễn đàn

Donate

You can donate to us if you find that the service we share is useful.
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock