Galaxy S Series

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S Series

Galaxy S5 New

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S5
Threads
4
Messages
105
4

Galaxy S6 Series New

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge Plus
Threads
11
Messages
78
11

Galaxy S7 & S7 Edge New

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S7,S7 Edge.
Threads
10
Messages
560
10

Galaxy S8 & S8 Plus New

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S8, S8 Plus.
Threads
13
Messages
254
13

Galaxy S9 & S9 Plus New

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S9, S9 Plus
Threads
4
Messages
552
4

Galaxy S10 Series New

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy 10e, Galaxy S10, S10 Plus
Threads
11
Messages
97
11

Galaxy S20 Series New

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra, S20 FE
Threads
1
Messages
2
1

Galaxy S21 Series New

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra, S21 FE
Threads
2
Messages
7
2

Galaxy S22 Series New

ập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra, S22 FE
Threads
1
Messages
2
1
Top Bottom