Galaxy S Series

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S Series

Galaxy S5 Mới

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S5
3
60
Chủ đề
3
Bài viết
60

Galaxy S6 Series Mới

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge Plus
10
37
Chủ đề
10
Bài viết
37

Galaxy S7 & S7 Edge Mới

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S7,S7 Edge.
5
352
Chủ đề
5
Bài viết
352

Galaxy S8 & S8 Plus Mới

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S8, S8 Plus.
5
148
Chủ đề
5
Bài viết
148

Galaxy S9 & S9 Plus Mới

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S9, S9 Plus
4
432
Chủ đề
4
Bài viết
432

Galaxy S10 Series Mới

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy 10e, Galaxy S10, S10 Plus
5
23
Chủ đề
5
Bài viết
23

Galaxy S20 Series

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra, S20 FE
1
2
Chủ đề
1
Bài viết
2

Galaxy S21 Series

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra, S21 FE
0
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Galaxy S22 Series

ập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra, S22 FE
0
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có