Galaxy S Series

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S Series

Galaxy S5 Mới

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S5
3
49
Chủ đề
3
Bài viết
49

Galaxy S6 Series Mới

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge Plus
10
29
Chủ đề
10
Bài viết
29

Galaxy S7 & S7 Edge Mới

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S7,S7 Edge.
5
330
Chủ đề
5
Bài viết
330

Galaxy S8 & S8 Plus Mới

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S8, S8 Plus.
5
96
Chủ đề
5
Bài viết
96

Galaxy S9 & S9 Plus Mới

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S9, S9 Plus
4
393
Chủ đề
4
Bài viết
393

Galaxy S10 Series Mới

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy 10e, Galaxy S10, S10 Plus
2
11
Chủ đề
2
Bài viết
11

Galaxy S20 Series

Tập hợp tất cả các rom dành cho Galaxy S20, S20 Plus, S10 Ultra
1
2
Chủ đề
1
Bài viết
2