Có gì mới?

Bài mới nhất

Ứng dụng mới nhất

Photo Lab PRO Store App
Download now
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải
61
Cập nhật
Truecaller Premium (Mở khóa thành viên vàng) Store App
Download now
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải
110
Cập nhật
VSCO: Trình chỉnh sửa Ảnh và Video Store App
Download now
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải
114
Cập nhật
Netflix (Unlock Premium/4K/All Region) Store App
Download now
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải
402
Cập nhật
Garena Liên Quân Mobile Store App
Download now
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải
68
Cập nhật
Samsung Email Store App
Samsung Email v6.1.50.25
Samsung Electronics Co., Ltd.
Download now
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải
56
Cập nhật
Samsung Gallery Store App
Samsung Gallery v12.1.08.0
Samsung Electronics Co., Ltd.
Download now
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải
76
Cập nhật
Pentastic (Tùy chỉnh Bút Spen) Store App
Download now
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải
126
Cập nhật
Huawei Health Store App
Huawei Health v10.1.1.312
Huawei Internet Service
Download now
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải
37
Cập nhật
Spotify (Mở Khóa Premium) Store App
Download now
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải
55
Cập nhật

Bài viết hồ sơ mới nhất

**Hướng dẫn kiểm tra máy LG có độ được 2 sim hay không?**
- Bấm mã lệnh sau: G8X: *#546368#*850# chọn SVC Menu - Mid info Thấy IMPL = 0 có hàng chữ Gen màu đỏ là độ 2 sim OK Ngược lại IMPL = 1 thì không độ được 2 sim
- Tương tự: Velvet: *#462633*#900# chọn SVC menu - Mid info
- Tương tự: Wing: *#462633*#100# chọn SVC menu - Mid info