GalaxyOS.Net - Cộng đồng kết nối đam mê công nghệ

NOTICE FROM BQT

There is a new announcement here...Watch it now, don't wait.
Threads
6
Messages
11
Threads
6
Messages
11

FAQ / Support

Error reporting place for the GalaxyOS community when folding problems on the device without knowing where the problem is and needing everyone's support.
Threads
14
Messages
49
Threads
14
Messages
49

Forum ALL Devices Stock ROM for all models

FORUM SKY (VEGA - PANTECH)

CÁC BẠN FAN PANTECH SKY VEGA NẾU CÁC BẠN CÓ VÀ ĐANG GIỮ NHỮNG BẢN ROM MOD CỦA CÁC DÒNG SKY CÁC BẠN CÓ THỂ CHIA SẼ TẠI ĐÂY CHO CỘNG ĐỒNG SKY VGA CÙNG TRẢI NGHIỆM NHÉ,
Threads
17
Messages
386

FORUM GOOGLE PIXEL

Tập hợp tất cả các rom dành cho SmartPhone Google Pixel
Threads
8
Messages
8
Threads
8
Messages
8

FORUM SHARP

Tập hợp tất cả các rom dành cho Sharp
Threads
4
Messages
68
Threads
4
Messages
68

FORUM VSMART

Tập hớp tất cả các rom dành cho VSMART
Threads
8
Messages
133

ITEL FIRMWARE

Rom iTel tiếng Việt, flashtool unbrick cứu máy, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác…
Threads
8
Messages
8
Threads
8
Messages
8

ROM STOCK ONEPLUS

OnePlus official stock rom is here.
Threads
1
Messages
2
Threads
1
Messages
2

FORUM NOKIA (HMD Global)

Tất cả rom gốc của nokia điều tập hợp tại đây.
Threads
1
Messages
1
Threads
1
Messages
1

FORUM HTC

Tập hợp tất cả các rom dành cho HTC
Threads
1
Messages
1
Threads
1
Messages
1

FORUM LENOVO

Rom warehouse for Lenovo brand models
Threads
3
Messages
4
Threads
3
Messages
4

FORUM XIAOMI

Tập hợp tất cả các rom dành cho Xiaomi
Threads
2
Messages
8
Threads
2
Messages
8

FORUM HUAWEI

Where to store all roms for Huawei models
Threads
3
Messages
6
Threads
3
Messages
6

FORUM VIVO

Tổng hợp các bản rom dành cho Vivo
Threads
1
Messages
14
Threads
1
Messages
14

All Tools Nơi chia sẽ về các tools dịch vụ dành cho các dòng điện thoại.

All Tools

Tập hợp tất cả các tools tại thư mục này.
Threads
18
Messages
322
Threads
18
Messages
322

Trick IOS

Share service information about IOS here
Threads
12
Messages
15
Threads
12
Messages
15

Trick Android

Share service information about android here
Threads
30
Messages
258
Threads
30
Messages
258

Android PlayStore

Kho ứng dụng từ google play store.
Threads
191
Messages
512
Threads
191
Messages
512

Latest News Updates Sharing place for Windows OS, MacOS, AndroidOS, HarmonyOS devices

Mẹo hay cuộc sống

Các mẹo hay về ứng dụng hay các tin tức cần lưu ý trong cuộc sống.
Threads
32
Messages
32
Threads
32
Messages
32

General News

You can choose "New News" or "Life Tips" to make it easy to find the content you need.
Threads
152
Messages
156
Threads
152
Messages
156

News MacOS and iOS

Update the latest news about new feature devices on models from Apple.
Threads
32
Messages
33
Threads
32
Messages
33

Windows News

You can choose "Windows Tips" or "Share / Tutorials" to facilitate finding the content you need.
Threads
38
Messages
47
Threads
38
Messages
47

AndroidOS News

You can choose "AndroidOS Tricks" or "Share / Tutorials" to conveniently find the content you need.
Threads
59
Messages
59
Threads
59
Messages
59

HarmonyOS News

You can choose "New News" or "Life Tips" to make it easy to find the content you need.
Threads
14
Messages
14
Threads
14
Messages
14

gosmobile.vn

Members online

No members online now.

Latest resources

Latest profile posts

Bên mình sẽ kiểm tra gắn lại các link lỗi, nếu link nào lỗi thì bạn cmt vào để bên mình fix lại link nhé
Link nào tải không được bạn báo ad tại đây nhe, ad sẽ cập nhật lại link tải bản rom đó.
OPPO NETWORK UNLOCK CODE FREE FOR ALL .ON THE WAY 16DIGIT CODE FREE FOR ALL
A37.f1s ALL ....*#3988691#
F1 *#3982591#
F1+ *#3988012#
A33 *#39832091#
R5 *#3988341251#
OP FIND 5 *#392102191#
OPPO JOY *#302121691#
OPPO S7 *#39802121451#
OPPO NEW *#398065654691#
OPPO NEW..A57 all *#3980612565046691#

Forum statistics

Threads
857
Messages
9,789
Members
9,636
Latest member
vannhatbach99
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock