android 6

  1. Ngọc Hân (억흔)

    NEWS Cập nhật Android 15 (One UI 7): Điện thoại Galaxy nào sẽ nhận được nó

    Google đã bắt đầu cuộc trò chuyện về Android 15 vào ngày 17 tháng 2 bằng cách phát hành bản xem trước đầu tiên dành cho nhà phát triển của phiên bản tiếp theo của hệ điều hành này. Người dùng điện thoại thông minh và máy tính bảng Samsung Galaxy đã bắt đầu tự hỏi liệu thiết bị của họ có nhận...
Top Bottom
  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.