baomoi.com

  1. Ngọc Nguyễn

    NEWBEST CSGT đóng nút giao cao tốc tránh quá tải, ô tô theo quốc lộ 1 về TP.HCM

    Chiều 17/2, giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ngày cuối tuần tiếp tục căng thẳng do lượng người về quê ăn Tết trở lại TP.HCM tăng cao. Xe cộ nhích từng mét một trên đường dẫn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chiều 17/2. Theo ghi nhận từ 13h chiều cùng ngày, ô tô hướng từ Ninh Thuận...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks