galaxy note 8 : n950n

  1. huynhhuu9x

    Development ROM custom GalaxyOS (Android 10 | Oneui 2.5) cho Galaxy Note 8 (N950F & N950N)

    Hôm nay có máy với có thời gian rãnh mình mod một bản rom Android 10 port từ Note 9 sang cho anh em Note 8 dùng nếu thích nguyên bản và không thích mod nhiều thứ không dùng đến. Thiết bị hỗ trợ: Galaxy Note 8 : N950N, N950F Thông tin về ROM Android 10 Port Full N960FXXU9FUK2 Bản phát hành...
Top Bottom
  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.